Stedendriehoek

Industriële robots? Daar gaat m’n baan!

Industriële robots zijn voor mensen vaak redenen om te gaan twijfelen aan de toekomst. Zijn ze nog wel zeker van hun baan? Worden ze wellicht overtallig? Moet ik uitkijken naar een nieuwe baan? Allemaal valide gedachten op het eerste gezicht. Toch blijkt het tegendeel waar. In dit artikel kijken we er verder naar!

Onderzoek van Georg Graetz
Uit onderzoek van George Graetz is namelijk gebleken dat dit helemaal niet waar is. Het onderzoek werd gedaan in zeventien Westerse landen en vond plaats tussen 1993 en 2007. In eerste instantie zal het wel zorgen dat personeel uit de fabriek verloren gaat omdat deze vervangen worden door industriële robots. Toch blijkt het op de lange termijn juist voordelen voor het personeel te hebben. In die periode steeg juist de productiviteit, de welvaar en de werkgelegenheid in al deze landen. Hoe zit dit dan precies in elkaar?

Laten we zeggen dat we een fictieve fabriek hebben die fietsen verkoopt. Waar in eerste instantie alle handelingen werden uitgevoerd door mensen, werd een deel vervangen door machines. Dit had verschillende gevolgen. Allereerst ging de productie sterk omhoog, waardoor er in dezelfde tijd meer fietsen geproduceerd konden worden dan voorheen. Daarnaast ging ook de kwaliteit van het product omhoog. Dit had weer een aantal andere gevolgen.

Doordat er meer geproduceerd kon worden in dezelfde tijd, ging de kostprijs van het product omlaag. Hierdoor werd de fiets betaalbaar voor een groter publiek, waardoor het bedrijf floreert. Naast de productie van de fiets, moet er echter ook aan andere dingen gedacht worden. Zo moet er op de kwaliteit van de robots gelet worden, moeten marketingactiviteiten georganiseerd worden en kan het zijn dat het bedrijf in het buitenland fietsen wil verkopen. Voor al deze activiteiten zijn natuurlijk extra medewerkers nodig. Dit zorgt er dus voor dat er juist méér werkgelegenheid ontstaat.

Personeel in de fabriek
Voor het personeel in de fabriek ontstaan er dus binnen het bedrijf ook nieuwe kansen. Zij zouden namelijk kunnen solliciteren op de nieuwe banen die er beschikbaar komen. Daarbij komt dat ook de robots onderhoud nodig hebben. De technische kennis die voorheen aan de lopende band of tijdens de fabriekswerkzaamheden werd benut, kan nu ingezet worden om de robot te onderhouden. Daarnaast zijn er ook nog andere voordelen voor het personeel zelf.

Zo worden ze allereerst ontlast van de fysieke taken. Dit is vaak ook een van de redenen dat bedrijven besluiten om de industriële robots te gaan gebruiken. Hiermee vervangen ze namelijk de fysiek zware taken die normaliter door het personeel uitgevoerd werden. Het gevolg hiervan is dat het personeel minder fysiek zware taken hoeft te doen, waardoor ze ook langer door kunnen werken, minder last hebben van ziekte of ongemakken en dus ook minder kosten betalen voor verzekeringen.

Zoals je kunt zien is het dus niet waar dat er veel werkgelegenheid verloren gaat door het gebruik van industriële robots. Voor veel bedrijven betekent dit namelijk dat er juist meer werkgelegenheid ontstaat dan voorheen. Het huidige personeel kan dit gebruiken om juist andere functies te ambiëren of nieuwe dingen uit te proberen.