Stedendriehoek

Inboeten van bomen in Het Nationale Park De Hoge Veluwe

HOENDERLOO – In de afgelopen maand zijn ongeveer drieduizend bomen aangeplant in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Deze boompjes zijn ter vervanging van de bomen die niet aangeslagen zijn bij de vorige aanplant; dit wordt ook wel inboeten genoemd.

De bomen zijn voornamelijk aangeplant binnen de rasters in de buurt van Theehuis de Kemperberg in het zuiden van het Park. Ook zijn er bomen aangeplant in de omgeving van Jachthuis Sint Hubertus. Twee jaar geleden zijn in het zuiden van het Park binnen deze rasters al bomen aangeplant. Een gedeelte hiervan is niet aangeslagen. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals droogte, te veel zon of juist een te dicht kronendak.

De bomen die aangeplant zijn als inboet en bij de aanplant van twee jaar geleden, zijn ter vervanging van de fijnspar. De fijnsparren waren op deze plekken vooral doodgegaan door extreme droogte in de zomer, waarna de letterzetter de genadeklap gaf.

De letterzetter is een insect dat gangen boort onder de bast van een verzwakte, gevelde of stervende boom. Fijnsparren zijn het meest gevoelig voor deze insecten. Als ze door de droogte verzwakt zijn en vervolgens aangetast worden door de letterzetter, kan de bast afvallen en de boom sterven.

Inkuilen

Afhankelijk van het aantal, kan het aanplanten van de bomen een klus zijn van een aantal dagen tot zelfs weken. Om te voorkomen dat de wortels uitdrogen, worden de geleverde bomen eerst ingekuild. Het uitdrogen van de wortels kan er namelijk voor zorgen dat ze doodgaan voor de aanplant. Voor het inkuilen wordt een diepe geul gegraven, en in de geul worden vervolgens de wortels geplaatst. Vervolgens worden de wortels met grond bedekt; zo staan de boompjes goed tot dat ze aan de beurt zijn om aangeplant te worden.

Bij het inboeten worden dezelfde soorten bomen aangeplant, als al eerder binnen deze rasters. Dat zijn de volgende soorten: boswilg, gewone esdoorn, wintereiken, hazelaars, tamme kastanje, ratelpopulier, veldesdoorn, elsbes en de zoete kers. Er is voor deze soorten gekozen omdat deze passen bij de bodem van het Park. Daarnaast bezitten deze boomsoorten eigenschappen die ten goede komen van de bodem en de biodiversiteit. Tevens zijn dit klimaatbestendige soorten; dit is van belang voor de ontwikkeling van het bos voor in de toekomst.

560.000 betalende bezoekers in 2023

Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe is verheugd dat zij in het afgelopen jaar 560.000 betalende bezoekers mocht verwelkomen. Dat zijn er 10.000 meer dan het jaar ervoor. Het in het Park gelegen Kröller-Müller Museum ontving 275.000 gasten. Het gaat om voorlopige cijfers: de definitieve getallen worden later deze maand bekend.

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is uniek in de wereld door de combinatie van natuur en kunst. Het is dé plek om rust te ervaren, bijzondere landschappen te ontdekken en belangrijke architectonische rijksmonumenten, zoals Jachthuis Sint Hubertus, te bekijken.

Het Park is voor zijn voortbestaan vrijwel geheel afhankelijk van betalende bezoekers. De entreegelden stellen de stichting in staat om 5.400 hectare aan bijzondere landschappen, met zeldzame fauna en flora, te beheren en beschermen. Daarnaast blijft het Park innoveren op het gebied van goede recreatieve voorzieningen en een aantrekkelijk activiteitenaanbod voor bezoekers.

Balans tussen ecologie en economie

De bijzondere natuur en de rust zijn voor veel bezoekers dé redenen om het Park te bezoeken. Om de kwaliteit van het parkbezoek en de instandhouding van de landschappen te waarborgen, werkt het Park al jaren op basis van een goede balans tussen ecologie en economie. Zonering binnen het Park is hierbij van belang: het overgrote deel van het Park valt onder de rustige zone, waar bezoekers het landschap kunnen ervaren. Het centrumgebied rondom het Park Paviljoen, het Museonder en het Kröller-Müller Museum is veruit het drukst. Door de bezoekers te centreren in het centrum, blijft de rust elders gewaarborgd en vindt er minder verstoring plaats.

Beschermde en zeldzame soorten

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is het grootste aaneengesloten, actief beheerde natuurgebied in particulier bezit in Nederland. Het speelt een cruciale rol in het Nederlandse Natuurnetwerk en is een belangrijk onderdeel van het Europese Natura2000-netwerk. Dankzij het zorgvuldige en systematische beheer heeft het Park een grote diversiteit aan biotopen, met vele beschermde en zeldzame soorten zoals de klokjesgentiaan, de boommarter en de heidezegge. Voor diverse soorten is het Park de laatste plek in Nederland waar zij voorkomen.