Stedendriehoek

‘Identiteit als hoofdstad van de Veluwe hiermee versterken’

Tijdens de (digitale) raadsvergadering wordt de gemeenteraad donderdag gevraagd het plan ‘Het Stadspark van Apeldoorn’ als uitgangspunt vast te stellen voor de ontwikkeling van de binnenstad. De binnenstad moet een groene plek worden waar ontmoeten centraal staat.

Het plan van het college van B&W behelst dat Apeldoorn als eerste stad in ons land het centrum transformeert in een Stadspark. Het college heeft de ambitie om de binnenstad aantrekkelijker en tegelijk klimaatbestendiger te maken. Een binnenstad die de identiteit van Apeldoorn weerspiegelt, maar tevens een plek van dynamiek is en waar veel ambities samenkomen. Ambities als groei van het inwoneraantal, het versterken van het profiel als stad van veiligheid en die van de ondernemende stad. Voor de binnenstad wordt de volgende programmamix nagestreefd: het faciliteren van de transformatie van ten minste 25% van het totale winkelvastgoed; het stimuleren van groei van de werkgelegenheid en educatie in de binnenstad; het faciliteren van de groei van de bevolking in de binnenstad met een forse toename van woningen.

(Foto: Rob Voss)

Peter Messerschmidt, fractievoorzitter van Lokaal Apeldoorn, juicht deze ontwikkelingen van harte toe. “Een geweldig plan voor de korte én de langere termijn. Wat mij betreft wordt deze transformatie morgen al opgepakt!” Daarbij beschouwt Messerschmidt het als essentieel dat er goed gekeken wordt naar de mobiliteit: “Wij streven in dit kader naar een autoluwere binnenstad, waarbij bijvoorbeeld de busroutes verplaatst kunnen worden naar de hoofdwegen en de ring van Apeldoorn.”

“Natuurlijk gaan wij hierin niet voorbij aan oudere mensen en inwoners die slecht ter been zijn; binnen een fijnmazige structuur kan het openbaar vervoer voor alle inwoners toegankelijk blijven, bijvoorbeeld via afroepbusjes. Wat ons betreft stappen de Apeldoorners af van de prioriteitsvraag: waar kan ik mijn auto het beste kwijt?”

In het document ‘Het Stadspark van Apeldoorn’ staan vier ontwikkellocaties, omschreven als ‘prioritaire gebieden’: Stationsplein/Hoofdstraat (verbinding kernwinkelgebied met station); Hofstraat/Kanaalstraat (transformatie naar Griftpark) in combinatie met Kalverstraat; Oranjerie Hof (naast entree parkeergarage Oranjerie, terugdringen hittestress) en Grote Markthof (groene hof tussen Hoofdstraat en Marktstraat/Marktstroom). Zeker ook de eerstgenoemde locatie – Messerschmidt spreekt van de spoorzone – vindt Lokaal Apeldoorn erg belangrijk. “Wij hechten eraan dat Apeldoorn straks dé stad van safety & security wordt, met een cluster van onderwijsinstellingen die op veiligheid gericht zijn. Maar niet alleen de scholen moeten in de spoorzone samen komen, er moet ook huisvesting worden gecreëerd voor de studenten. Want juist de groep van 18 tot 30 jaar is in Apeldoorn flink ondervertegenwoordigd op dit moment.”

Het document draagt bij aan de groene Apeldoornse identiteit, met aandacht voor een gezond leefklimaat, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Een vergroeningsproject (quickwin) dat binnen het kader van Het Stadspark van Apeldoorn eveneens valt te realiseren, is het Griftpark. De ogen van de fractievoorzitter van Lokaal Apeldoorn beginnen te glinsteren: “Vanaf het Amaliapark met zijn skatebaan naar het bootje varen op het Kanaal. Daartussen creëren we de Amalia Allee, wat ons betreft. Het gaat hier om een groene laan met bomen, planten, gras, sportvoorziening en wonen en winkels: een heerlijke plek voor alle inwoners.”

Tenslotte wil Lokaal Apeldoorn de koninklijke grandeur van de stad versterken door van het Caterplein een cultuurplein te maken, waarbij de nachthoreca verplaatst zou moeten worden naar andere delen van Apeldoorn. “Vanaf de Loolaan moet je een ‘koninklijke wandeling’ kunnen maken naar het cultuurhart op het Caterplein, dat een park-achtige uitstraling moet krijgen. De kroegen daar kunnen dan een plekje gaan krijgen centraler in de binnenstad, bijvoorbeeld aan het Marktplein, de Marktstraat en de Raadhuisstraat.”

(Foto: Rob Voss)

Jenny Elbertsen, fractievoorzitter van de VVD, toont zich eveneens verheugd over het ruim 130 pagina’s tellende document Het Stadspark van Apeldoorn. “Het is een beste bups, ja, maar het hoeft ook niet allemaal ineens te worden gerealiseerd. Belangrijk is in dezen vooral dat er richting gegeven wordt aan prachtige ontwikkelingen in onze binnenstad. We praten er binnen het stadhuis al lang over om dit te gaan doen en ik ben blij dat er straks een start mee kan worden gemaakt.”

Elbertsen is uiteraard op de hoogte van de vier aangewezen prioritaire gebieden – en zeker ook het gebied Marktstraat/Beekstraat vindt ze een belangrijk aandachtspunt – maar ze komt vlot met een ander voorbeeld waar ingrijpen volgens haar gewenst is. “Het Leienplein moet wat de VVD betreft een wandelgebied gaan worden, met de Nieuwstraat daarbij betrokken. Op het Leienplein steekt horecapersoneel over naar de terrassen en moeten ze uitkijken voor de auto’s. Daarom vinden wij dat dit gebied autoluw moet worden, waardoor er ontspannen genoten kan worden van de horeca daar.”

De VVD deelt de visie van Lokaal Apeldoorn om van het Caterplein een cultuurplein te maken met een vergroende omgeving. “Van welke kant je de binnenstad van Apeldoorn ook betreedt, het moet een Radio Kootwijk-achtig gevoel geven. Een winkelstraat dient daarnaast meer de functie van welzijnsgebied te krijgen; in leegstaande winkels kunnen woningen worden gerealiseerd. Die functievermenging heeft ook een groot effect op de klimaatadaptatie.”

Met het plan voor vergaande vergroening in het centrum heeft Apeldoorn nota bene een landelijke primeur. Elbertsen knikt tevreden: “De ruimte is schaars in heel Nederland, met zoveel mensen op een kluitje, maar dan is het zaak dat er slim met de beschikbare ruimte wordt omgesprongen. Apeldoorn heeft het voordeel van de unieke ligging op de Veluwe, waardoor de openbare ruimte in lockdown volledig coronaproof kan worden ingericht. Door de diverse deelgebieden hierin te implementeren, kan Apeldoorn zijn identiteit als hoofdstad van de Veluwe alleen maar verder versterken.”

Zowel Messerschmidt als Elbertsen zien de ontwikkelingen binnen Het Stadspark van Apeldoorn met veel belangstelling tegemoet. Maar beiden hameren op één belangrijk aspect in dezen: “Inspraak van ondernemers, inwoners en andere betrokken partijen is enorm belangrijk, want het wordt Het Stadspark van Apeldoorn, en dus ook van alle Apeldoorners.”

Ria Sprik (50PLUS) verlaat gemeenteraad

Op 21 januari neemt Ria Sprik afscheid als gemeenteraadslid. Zij zat sinds 2018 namens de partij 50PLUS in de raad. Ria Sprik geeft haar raadszetel op vanwege ziekte. Haar partijgenoot Kees Boogaard neemt het stokje van haar over; hij wordt op 21 januari beëdigd als 50PLUS-raadslid.

Contact met de gemeenteraad

Heeft u een vraag, neemt u dan contact op met de raadsgriffie, via telefoonnummer 14 055 of via e-mail: politiekemarkt@apeldoorn.nl.

Blijf op de hoogte

Blijf dagelijks op de hoogte van alles waar de gemeenteraad zich mee bezighoudt via Facebook en Twitter.