Stedendriehoek

Hulp voor meer kinderennin armoede via Compassion

APELDOORN – De christelijke kind-ontwikkelingsorganisatie Compassion is ook in het afgelopen jaar flink gegroeid. Het aantal gesponsorde kinderen groeide met 2.528 tot 41.552.

Directeur Nienke Westerbeek: “Als we naar de cijfers van het afgelopen jaar kijken, zijn we meer dan dankbaar. Zo groeiden we met 2.528 gesponsorde kinderen en waren onze inkomsten uit eigen fondsenwerving €18.011.696. Op bijna alle fronten zijn we meer gegroeid dan we voorzien hadden. Daarmee zijn er weer zoveel meer kinderen gered uit armoede en krijgen zij de kans zich te ontwikkelen en bovenal te ontdekken wie God is en wie Hij voor hen wil zijn.” 

Ze vervolgt: “We vinden het belangrijk om een zo hoog mogelijk percentage van onze uitgaven aan de doelstelling te besteden. Dit geld wordt ons toevertrouwd door onze trouwe achterban en daarmee willen we zo verantwoordelijk mogelijk omgaan. Met elke euro die naar de Compassion-projecten kan, wordt zoveel goeds gedaan dat we daar continu onze focus op hebben.”

Compassion biedt kinderen kans op een leven zonder armoede. Dat doet zij door een uniek, holistisch sponsorprogramma waarmee kinderen individueel worden geholpen zich gezond te ontwikkelen. Ieder kind dat door een sponsor wordt ondersteund, wordt opgenomen in een Compassion-project dat door een lokale kerk met lokale medewerkers wordt uitgevoerd. Wereldwijd worden er via Compassion momenteel ruim 1,8 miljoen kinderen in 26 ontwikkelingslanden ondersteund. De organisatie werkt in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Meer informatie is te vinden op www.compassion.nl.