Stedendriehoek

Hulp bij achterstand op school

Vrijwilligers van Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst verzorgen een zomerschool in Apeldoorn. Deze wordt gegeven op locatie PC Daltonschool Ichtus aan de Kalmoesstraat 261. Van 20 juli tot 27 augustus wordt twee dagdelen per week les gegeven van 9.00 tot 12.00 uur.

“In samenwerking met Bobbie Foundation en het primair onderwijs willen wij de kinderen met een achterstand in rekenen en taal tijdens de zomervakantie gaan helpen”, vertelt Hiske van den Heuvel, voorzitter van Leergeld Apeldoorn-Voorst. “Kinderen met een onderwijsachterstand dreigen nu nog verder achterop te raken. Ze komen juist vaak uit kwetsbare gezinnen met taalproblemen en/of armoede en kunnen daardoor moeilijker dan andere kinderen thuis leren.” Er wordt onderwijs gegeven met maximaal twee kinderen per docent. Aanmelding is mogelijk via http://www.project-leergeld.nl/aanmelden-leerling