Stedendriehoek

Hoogwater verwacht in werkgebied Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe verwacht eind deze week, begin volgende week hoogwater in de rivieren de IJssel en de Nederrijn. Een bijzondere situatie voor deze tijd van het jaar. Het waterschap is alert op het stijgende rivierwater en treft maatregelen.

Gemalen aan en uiterwaarden vol

Om het stijgende rivierwater het hoofd te bieden worden gemalen klaargemaakt om water uit de aanliggende gebieden richting de rivieren te pompen. In de buitendijkse gebieden sluit het waterschap op een aantal plaatsen de schuiven. Dat is nodig om het instromen van rivierwater te voorkomen. Het waterschap verwacht dat de  lagere delen van de uiterwaarden langs de IJssel en de Nederrijn vanaf zondag 18 juli volstromen. De plekken waarop dat gebeurt zijn zeer plaatselijk.

Bijzondere situatie

De flinke neerslag in Duitsland zorgt voor een bijzondere situatie voor deze tijd van het jaar. In Nederland komt deze situatie in de zomer voor de vijfde keer voor. In 1980 gebeurde dat voor het laatst. Patrick Gaynor, heemraad Waterschap Vallei en Veluwe: ‘Het is uitzonderlijk dat we nu hoogwater hebben. En naar verwachting gaan we dit effect van de klimaatverandering steeds vaker zien.  Vallei en Veluwe is goed voorbereid. We adviseren mensen die willen recreëren in de uiterwaarden alert te zijn.’

Verwachting

Het waterschap volgt de waterstanden nauwlettend en neemt aan de hand daarvan besluiten. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand op maandag 19 juli het hoogste punt bereikt bij Lobith.

De hoogwaterperiode duurt kort, om die reden worden overige kunstwerken in het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe, zoals de hoogwatergeul bij Veessen, niet in stelling gebracht. Doordat de hoogwaterperiode kort duurt, is er geen risico dat dijken instabiel worden. Toch blijven de inspecties dagelijks plaatsvinden. In het midden van de volgende week wordt een daling van het waterpeil verwacht.

Voor meer informatie over het waterpeil: https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterdata-en-waterberichtgeving/waterdata/lobith-waterstanden-en-afvoeren