Stedendriehoek

High Care in Gelrenziekenhuis Zutphen

STEDENDRIEHOEK – Gelre ziekenhuizen heeft onlangs het niveau van de Intensive Care in Zutphen aangepast van IC naar High Care (HC). Aanleiding hiervoor zijn de strenge regels die voor intensive care-afdelingen gelden.

“Gelre ziekenhuizen is door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gewezen op verbeterpunten voor deze intensieve zorg. De IGZ heeft aangegeven dat we het huidige zorgprofiel van zowel de huidige HC als de toekomstige IC in Zutphen nog duidelijker moeten beschrijven. Het aangescherpte zorgbeleidsplan voor de intensieve zorg gaan we nu versneld, binnen drie weken opleveren”, aldus Luuk Elzinga, senior communicatieadviseur van Gelre ziekenhuizen. “Belangrijkste onderdeel van dit plan is dat we aangeven voor welke behandelingen de HC in Zutphen de juiste zorg biedt en voor welke behandelingen wij naar de IC in Apeldoorn verwijzen.”

Huisartsen en specialisten zijn hiervan op de hoogte, zodat hij of zij, als dat nodig is, patiënten kan helpen om een locatiekeuze te maken voor een geplande ingreep of behandeling. Elzinga: “Onze eerste hulp-afdeling voor spoedeisende zorg is gewoon beschikbaar. Zowel op de eerste hulp als op de HC-afdeling kunnen we met gekwalificeerd personeel een patiënt stabiliseren en beademen. Zo nodig wordt de gestabiliseerde patiënt naar een intensive care of gespecialiseerd centrum vervoerd.”

Zie ook de website www.gelreziekenhuizen.nl