Stedendriehoek

Het op één na grootste zonnedak van Apeldoorn geopend

BEEMTE BROEKLAND – Solarcentury heeft in samenwerking met de familie Keurhorst een zonnedak van 2950 panelen gerealiseerd. Die capaciteit komt overeen met het jaarlijks stroomgebruik van ongeveer 200 huishoudens. Wethouder Duurzaamheid Maarten van Vierssen opende het zonnedak op 5 maart. Het zonnedak bevindt zich aan de Bloemenkamp in Beemte Broekland. In dit gebied zal Solar Century dit jaar ook een zonnepark van 28 hectare realiseren.

Op het terrein van familie Keurhorst bevinden zich twee stallen met kippen en kalveren. Na de aansluiting van het zonnedak op het energienet kan de familie Keurhorst hun bedrijf volledig energieneutraal laten draaien. Op de daken liggen 2590 panelen van 320 Wp resulterend in een systeemvermogen van circa 829 kWp.

De opening

Het zonnedak is op dit moment het op één na grootste van de gemeente Apeldoorn. Wethouder Maarten van Vierssen prees de combinatie van zon op dak en het toekomstige zonnepark in het gebied. “Ondernemers zoals dhr. Keurhorst die hun dak volleggen met zonnepanelen: dat is iets wat we graag zien in Apeldoorn. Steeds meer bedrijven zetten die stap. Als gemeente ondersteunen we dat graag met gratis advies door onze Taskforce Zonne-energie. Behalve zon op dak hebben we ook zonneparken op land nodig om Apeldoorn op termijn energieneutraal te maken. Ik ben blij dat Solarcentury als ontwikkelaar investeert in beide en dat ze dit doen in goed overleg met de omgeving. Daarnaast biedt Solarcentury ruimte voor financiële participatie van omwonenden in het zonnepark zodat zij ook kunnen meeprofiteren van de opbrengst.” Naast de wethouder hield ook Evert Vlaswinkel, Algemeen Directeur Solarcentury Benelux, een toespraak over de bijdrage van zonne-energie in de energietransitie. Agrariër Herman Keurhorst lichtte toe waarom hij zelf in het zonnedak heeft willen investeren.

Het zonnepark

Na de realisatie van het zonnedak zal Solarcentury binnenkort ook de realisatie van het nabijgelegen zonnepark starten. Het zonnepark dat rondom het zonnedak zal worden aangelegd – onder andere op het land van familie Keurhorst – zal ruim 28 hectare beslaan. Door samen te werken met landschapsontwikkelingsbureau Eelerwoude wordt het zonnepark landschappelijk ingepast, waardoor het zal leiden tot een versterking van de natuurlijke waarden in de omgeving. Er zullen circa 87.000 zonnepanelen geplaatst worden die een gezamenlijk vermogen hebben van 29MWp. Dit betekent dat het zonnepark jaarlijks voldoende stroom opwekt voor circa 7000 huishoudens. In juni start Solarcentury met de bouw van het zonnepark aan de Bloemenkamp. De feestelijke opening ervan zal aan het eind van 2020 plaatsvinden en dan zal tevens het startschot gegeven worden voor de financiële participatie voor de omwonenden. Hierover zal te zijner tijd nog een informatieavond
georganiseerd worden.