Stedendriehoek

Het ooievaarsbos in Zutphen mag toch blijven

Binnen de bebouwde kom van Zutphen bevindt zich het ‘ooievaarsbos’, een bos dat bekendstaat om zijn acht ooievaarsnesten en kolonie roeken. Vorig jaar kondigde de gemeente aan dat meer dan honderd bomen gekapt zouden worden, waardoor het bos zou verdwijnen. Dit veroorzaakte verontwaardiging bij vogelliefhebbers en toeristen, omdat het bos ook een toeristische attractie was geworden. Het biedt namelijk een plek om te ontspannen, te wandelen en te genieten van de natuur. Bovendien heeft het ‘ooievaarsbos’ belangrijke ecologische waarden gekregen, aldus Vogelwerkgroep Zutphen en omstreken (VWG).

Bewustzijn creëren bij de jonge generatie

Om het behoud van het ‘ooievaarsbos’ te waarborgen, zijn er acties ondernomen om het te beschermen tegen ontwikkeling en vervuiling. Eén van deze acties is het creëren van bewustzijn over het belang van groene gebieden en hoe we deze kunnen behouden. Om kinderen te betrekken bij het behoud van groene gebieden, kunnen ze bijvoorbeeld leren tuinieren. Dit kan door ze een overall aan te trekken en ze te betrekken bij het planten en verzorgen van planten en bloemen. Zo kunnen kinderen leren over de natuur en waar hun voedsel vandaan komt, terwijl ze ook bijdragen aan het behoud van groene gebieden zoals het ‘ooievaarsbos’.

Het behoud van het ‘ooievaarsbos’ is cruciaal voor de ooievaars en andere dieren die er leven, en voor de mens en de toekomstige generaties. Door bewust te zijn van het belang van groene gebieden en actie te ondernemen om ze te beschermen, kunnen we bijdragen aan een gezondere planeet voor iedereen.

Behoud van bos

Tijdens de jaarvergadering van VWG liet de voorzitter, Mary Mombarg, weten dat het bos van de gemeente behouden mag blijven. Er worden slechts enkele bomen gekapt omdat ze ziek zijn. Dit is goed nieuws voor de vogels, toeristen en de 241 leden van VWG, waarvan het aantal de laatste tijd flink is toegenomen. Het aantal ooievaars rond de stad neemt ook toe, wat een positief teken is voor het behoud van groene gebieden en de natuur in het algemeen.

En wie weet, misschien kunnen we zelfs nog meer ooievaars verwelkomen in het ‘ooievaarsbos’, waar ze zich kunnen nestelen en hun jongen groot kunnen brengen. Laten we daarom onze tuinbroeken aantrekken en ons inzetten voor het behoud van groene gebieden zoals het ‘ooievaarsbos’ in Zutphen.