Stedendriehoek

Het jaar 2016 van Accres in vogelvlucht

APELDOORN – Wethouder Detlev Cziesso (rechts op foto) en Piet-Hein Kolff (directeur Accres) lanceren Accres in vogelvlucht met een rondvlucht over Apeldoorn. Accres in vogelvlucht is de online weergave van het Jaarverslag 2016 van de maatschappelijke onderneming Accres uit Apeldoorn. Bekijk de vogelvlucht via: accres.nl/invogelvlucht

Accres in vogelvlucht is een online, geanimeerde weergave waar een samenvatting van het jaar 2016 wordt gegeven. De vogelvlucht heeft betrekking op alle onderdelen van Accres, zoals de zwembaden, de wijkcentra in Apeldoorn en Almelo, Glowgolf, E-kart Center Apeldoorn, Sportstimulering, sportaccommodaties en de kinderboerderijen.

Resultaat 2016
Ten opzichte van het vorige boekjaar is het resultaat van Accres in boekjaar 2016 gedaald. Het resultaat over boekjaar 2016 is de weerslag van een uitdagend jaar. Accres heeft in 2016 de focus gelegd op de implementatie van het nieuwe ondernemingsplan ‘Waardecreatie door Ondernemen 2020’. Daarbij is veel tijd en aandacht besteed aan het verlengen van de werkpakketten voor de belangrijkste opdrachtgevers: de gemeente Apeldoorn en de gemeente Almelo. De nieuwe werkpakketten vormen met ingang van 2017 de opdracht van de gemeente Apeldoorn voor Accres. Ook met de gemeente Almelo zijn afspraken gemaakt over het continueren van de dienstverlening in 2017. Over 2016 hebben zowel de opdracht van de gemeente Apeldoorn als de opdracht van de gemeente Almelo een positieve bijdrage geleverd aan het resultaat.

Toekomstverwachting
Accres spreekt de visie uit om in 2020 toonaangevend te zijn in het beheren en exploiteren van maatschappelijk vastgoed, sportieve activiteiten en recreatieve voorzieningen. Om dit te bereiken zet Accres in op attractiviteit van de accommodaties, op de toegankelijkheid ervan, het ontzorgen van de klanten en bezoekers, het organisatie van expertise en het verbreden van de orderportefeuille.

Accres Apeldoorn
Accres realiseert de verbeelding (ambitie) van haar opdrachtgevers en hiermee de beleving van bezoekers. Dit door het exploiteren en beheren van vastgoed en dienstverlening waar mensen elkaar ontmoeten, recreëren, ontdekken en sporten. Accres is thuis op het snijvlak van het publieke en private domein en kan als geen ander het maatschappelijk rendement realiseren door dit te verbinden met de commerciële vraag. Vanuit de missie ‘Het welbevinden van mensen verbeteren door maatschappelijke voorzieningen en recreatieve en sportieve activiteiten voor iedereen toegankelijk te maken’, heeft Accres de visie: “In 2020 zijn wij toonaangevend in het beheren en exploiteren van maatschappelijk vastgoed, sportieve activiteiten en recreatieve voorzieningen”.