Stedendriehoek

Het Grote Kerk Koor Apeldoorn bestaat 125 jaar

APELDOORN – Woensdag 4 januari heeft de voorzitter van Het Grote Kerk Koor Apeldoorn, Aad Wijnmaalen uit handen van de secretaris van de KCZB (Koninklijke Christelijke Zangersbond) – regio Oost, Marja Wijnholds een beeld ontvangen ter ere van het 125-jarig bestaan, dat in november 2021 gevierd had moeten worden, maar vanwege de coronapandemie was uitgesteld.

Het Grote Kerk Koor Apeldoorn is ontstaan na een fusie in 2007 van twee koren:
– Het Kerkkoor Apeldoorn, behorend bij de Hervormde Kerk van Apeldoorn en het Loo is opgericht in 1937 op initiatief van Koningin Wilhelmina. Er werd medewerking verleend in diverse kerken, maar voornamelijk in de Grote Kerk.

– Het Christelijk Gemengd Koor Looft den Heer, opgericht in 1896 en is daarmee het oudste gemengde koor van Apeldoorn. Er werd gezongen in kerken en er werden concerten gegeven. In 1996 vierde het koor het 100-jarig bestaan en kreeg het koor de Koninklijke onderscheiding, uitgereikt door burgemeester Bruins Slot.

Beide koren besloten tot een fusie omdat het ledenaantal achteruitging. Fusie betekent samensmelting. Dit betreft niet alleen de leden, maar ook de geschiedenis. Het Grote Kerk Koor bestond daardoor op 12 november 2021 125 jaar.
Op 14 oktober 1955 is Ali Teunissen op 25-jarige leeftijd lid geworden van het Kerkkoor en tot op de dag van vandaag komt zij nog trouw elke week naar de repetitieavond. Inmiddels is zij 67 jaar lid. Zij heeft woensdagavond alsnog een oorkonde ontvangen voor 65 jaar lidmaatschap.
Ineke Bruines , 60 jaar lid van het koor, heeft ook een oorkonde ontvangen. Naast 60 jaar lidmaatschap, is zij al ruim 25 jaar muziekcommissaris, draagt zij zorg voor de muziekstukken en beheert zij samen met een bestuurslid het archief.
Corrie Dolman is deze zelfde avond in het zonnetje gezet omdat zij vorig jaar de 25 jaar volmaakte als penningmeester van het koor. Elly Soer ontving een presentje en een bos bloemen voor haar 25-jarig lidmaatschap van het koor.

Het Grote Kerk Koor Apeldoorn staat onder leiding van dirigent Johan Bredewout en repeteert elke woensdagavond van 19.45-21.45 uur in de grote zaal van gebouw Irene (achter de Grote Kerk). Nieuwe leden zijn van harte welkom!