Stedendriehoek

Heldere afspraken over toekomst bedrijventerreinen

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben de actualisatie van het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) van de Cleantech Regio vastgesteld. De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen gaan binnen de Cleantech Regio werken met deze nieuwe afsprakenset, die als beoordelingskader geldt voor de uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen en de ontwikkeling van nieuwe terreinen.

In de actualisatie van het RPW laat de regio zien dat ze belang hecht aan de bestaande bedrijventerreinen. Deze locaties worden toekomstbestendig en duurzaam gemaakt. Deze inzet op de bestaande bedrijventerreinen is gekoppeld aan de RegioDeal.

Het dagelijks bestuur van de Cleantech Regio heeft in november 2020 ingestemd met de actualisatie van het RPW en heeft die ter besluitvorming aangeboden aan de individuele colleges. Erik Visser (zie foto), portefeuillehouder Economie Cleantech Regio en wethouder van de gemeente Epe: “Wij zijn zeer tevreden over het proces dat we samen met de provincie hebben doorlopen. We hebben elkaar immers keihard nodig om onze provinciale, regionale en lokale ambities te realiseren. Nieuwe afspraken zijn gemaakt over onder andere het verduurzamen van onze bestaande bedrijventerreinen. We willen namelijk dat onze bestaande en nieuwe terreinen optimaal functioneren. Ze zijn van groot belang voor de regionale werkgelegenheid.”

Vaststelling door Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland was de laatste stap in het proces. Peter Kerris, gedeputeerde Werklocaties: “Goede, toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn van enorm belang voor de Gelderse economie. Op het gebied van duurzaamheid en toekomstbestendigheid valt er echt nog een wereld te winnen. Daar wordt nu handen en voeten aan gegeven. Deze aanvullingen vanuit de Cleantech Regio sluiten goed aan op onze aanpak toekomstbestendige bedrijventerreinen. Samen met de regio zetten we nu een mooie stap in de goede richting.”