Stedendriehoek

Grootschalige controle op arbeidsuitbuiting in zes Gelderse gemeenten

In navolging van het rapport Roemer over huisvesting van arbeidsmigranten hielden zes Gelderse gemeenten en verschillende overheidsdiensten vorige week een gezamenlijke controle op arbeidsuitbuiting. Medewerkers van zes gemeenten bezochten samen met Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Belastingdienst en de politie 38 woningen in Apeldoorn, Berkelland, Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek en Voorst. Op basis van eerdere controles en signalen zagen de gemeenten dat arbeidsmigranten in bepaalde gevallen slecht worden gehuisvest en behandeld.

De gemeenten controleerden uitgebreid om te inventariseren of arbeidsuitbuiting in hun gemeente plaatsvindt. Door deze actie hebben zij goed in beeld wat de leef- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten in hun gemeente zijn, zodat zij de misstanden van nu en mogelijke misstanden in de toekomst adequaat kunnen blijven aanpakken.

Burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn: “Arbeidsmigranten zijn geen tweederangs burgers en hebben net als iedereen in Nederland recht op goede huisvesting, wettelijke betaling en ze moeten kunnen gaan en staan waar ze willen. Daarom hebben we tijdens deze controle gekeken of arbeidsmigranten goed gehuisvest zijn, of zij voldoende verdienen en of zij beschikken over hun ID-bewijs. Omdat de bevoegdheden van de overheidsdiensten elkaar aanvullen, konden we gezamenlijk de locaties grondig controleren. Waarmee we een beter beeld krijgen van de hulpvraag en wat zich afspeelt op deze locaties.”

Bevindingen

Op meerdere locaties is gebleken dat de arbeidsmigranten niet beschikten over hun eigen identiteitsbewijzen; er zijn arbeidscontracten gesloten in een taal die de personen zelf niet machtig zijn; de gecontroleerde mensen hadden geen huurovereenkomst. De huisvesting was dus in alle gevallen gekoppeld aan het werkcontract. Zodra deze mensen hun werk verliezen, hebben zij dus ook geen woonruimte meer; meer personen in een woning dan toegestaan is; schrijnende woonomstandigheden.

Het is een taak van de overheid om erop toe te zien dat wet- en regelgeving wordt nageleefd, dat iedereen gelijke kansen krijgt en dat de leefomgeving veilig is en blijft. Wanneer vermoedens bestaan dat deze zaken in het geding zijn, treedt de overheid hier gezamenlijk tegen op.

Vervolg

Aan de hand van de informatie die vorige week is verzameld, bepalen de gemeenten, politie, Inspectie SZW en de Belastingdienst de eventuele vervolgacties. Grootschalige controles zoals deze die uiteindelijk de leef- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten moeten verbeteren, vinden in de toekomst vaker plaats. Inwoners die informatie hebben over de leef- of werkomstandigheden van arbeidsmigranten, kunnen die melden bij hun gemeente of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.