Stedendriehoek

GroenLinks Zutphen wil Artikel 1 zichtbaar op alle scholen

Binnenhof in Den Haag (Foto: Shutterstock)

GroenLinks wil dat de tekst van Artikel 1 van de Grondwet bekend wordt bij de Zutphense jeugd. Uit recent onderzoek en recente gesprekken blijkt dat in Zutphen nog steeds volwassenen, jongeren én kinderen worden gediscrimineerd op hun geaardheid, godsdienst of levensovertuiging. Dit kan én mag niet, vindt GroenLinks.

“Het wordt tijd dat gelijke behandeling een vanzelfsprekendheid is. Het burgerlijk huwelijk voor twee mensen van hetzelfde geslacht is al 20 jaar in ons land, maar we merken dat gelijke rechten nog altijd onder druk staan: vluchtelingenproblematiek, genderneutraliteit, discussies rondom minderheden. Daarnaast moeten we onze ogen niet sluiten voor het feit dat veel jongeren LHBTI-rechten verwerpen en dit gaat soms zelfs gepaard met agressie”, zegt Irene Kleinrensink. “Gelijke rechten heeft dus onderhoud nodig en een actie richting onderwijs is dringend. Het is daarom van groot belang dat er aandacht aan Artikel 1 wordt besteed op alle scholen in Zutphen en Warnsveld. Om iets te bereiken is het mooi en belangrijk om te beginnen bij de jeugd. GroenLinks wil de tekst van Artikel 1 op een prominente plek in alle scholen en dat er extra aandacht aan wordt besteed in de klassen.”

Artikel 1

Artikel 1 van de Grondwet luidt: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan’.

Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord ‘Met elkaar kleuren we Zutphen’ staat: “We willen dat iedereen ongeacht geaardheid of geslacht zichzelf kan zijn. Artikel 1 van de Grondwet wordt op verschillende plekken prominent zichtbaar. Zutphen draagt dit als regenbooggemeente actief uit; zij stimuleert ook scholen, verenigingen en maatschappelijke organisaties om LHBTI-beleid te hanteren.”

Zichtbaar

Irene Kleinrensink: “Het is van groot belang Artikel 1 meer bekendheid te geven en hoe mooi is het om te beginnen bij de jeugd? We hebben de Zutphense tekenaar Marc Weikamp gevraagd de tekst van Artikel 1 aantrekkelijk vorm te geven en daar is hij zeker in geslaagd. GroenLinks wil dat de gemeente deze vormgegeven tekst aan alle scholen in onze gemeente aanbiedt en vraagt leerkrachten hierbij in de klas aandacht te geven aan Artikel 1. Het wordt tijd dat gelijke behandeling een vanzelfsprekendheid is!”