Stedendriehoek

Groen licht voor komst van AZC

APELDOORN – Na een lange en zorgvuldige juridische procedure is er nu helderheid verschaft door de Raad van State: het structurele asielzoekerscentrum aan de Deventerstraat kan er komen. Zoals vastgelegd in de eerdere afspraken, zal er gestart worden met een AZC van maximaal 400 asielzoekers. Naar verwachting kunnen de deuren medio 2021 open.

Vorige week heeft de Raad van State besloten dat door de gemeente Apeldoorn voldaan is aan een eerder verzoek van maximaal 600 asielzoekers en dat daarmee het bestemmingsplan onherroepelijk wordt. De werkzaamheden op het terrein bij de Deventerstraat kunnen nu definitief doorgaan. GGNet en Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) trekken hierin samen op. In eerste instantie ligt de nadruk op de sanering, renovatie en verbouw van de vijf bestaande panden. (Foto: ANP)