Stedendriehoek

‘Groei mag kernkwaliteiten van Apeldoorn niet aantasten’

De gemeenteraad besluit komende donderdag of zij kan instemmen met het door het college van burgemeester en wethouders opgestelde plan: toekomstperspectief Apeldoorn 2040. Centraal in dit toekomstperspectief staat het thema groei, op velerlei manieren. Groei van het aantal inwoners en de daarmee samenhangende groei van hoogbouw en woonbuurten, aan de rand van de stad, misschien wel aan de andere kant van de stad.

Antoon Huigens, fractievoorzitter van GemeenteBelangen, vindt de ambities van het college te fors, al kan hij voor een belangrijk deel meegaan in het plan dat er ligt voor 2040. Niettemin zet hij hier en daar ook flinke kanttekeningen.

Antoon Huigens (GemeenteBelangen), Foto: Rob Voss

“Waar wij vooral moeite mee hebben, is dat er in dit plan te weinig rekening is gehouden met de wensen van de inwoners. Enige tijd geleden is er aan zogenoemde Toekomsttafels uitgebreid gesproken over hoe Apeldoorn er in 2030 uit moest komen te zien. Hierbij kwamen inwoners uit Apeldoorn zelf en de diverse kernen aan het woord. Daarvan is uiteindelijk een rapport opgesteld en in het toekomstperspectief dat er nu ligt voor 2040, ziet onze fractie daar weinig van terug.”

Huigens wijt dit niet eens zozeer aan het Apeldoorns college, als wel aan de druk vanuit Politiek Den Haag, dat de Rijksuitgaven relateert aan de hoeveelheid inwoners van een gemeente. “Men ziet de Randstad als centrale locatie en vervolgens zijn met de passerpunt erop een paar cirkels getrokken over de kaart van Nederland. Daarbij wordt Apeldoorn in één beweging meegenomen met plaatsen als Arnhem en Zwolle, omdat het er tussenin ligt. Maar wij moeten geen Arnhem of Zwolle willen zijn; liever leggen wij de focus op de rust en ruimte waarvoor mensen vanuit de Randstad en ook vanuit verder oostelijk Nederland naar Apeldoorn komen. Apeldoorn is een uniek gebied, met al die kleine kernen. Dat zijn onze kernkwaliteiten en naar onze mening kunnen we die beter eerst versterken. Eerst het voorzieningenniveau en de infrastructuur beter op orde krijgen en niet alleen willen inzetten op groei.”

Apeldoorn is van oudsher sterk in recreatie en toerisme, zo zegt Huigens, en toenemende urbanisatie – een meer stedelijk karakter – kan die kernkwaliteiten gaan aantasten. “Woontorens in de binnenstad, past dit binnen de structuur van Apeldoorn? Die vraag moeten we onszelf stellen. Een recente peiling toonde al aan dat de inwoners liever ‘over de A1 heen bouwen’ dan ‘de lucht in’.” Positief gestemd is Huigens over de ambitie van het college om de stad van Safety & Security te worden voor onderwijs, ondernemers en overheid. Dat veiligheidsaspect ondersteunen wij van harte.” Met lede ogen, echter, slaat de fractie van GemeenteBelangen het web van technische innovaties binnen Apeldoorn, onder de vlag van Smart City, gade. “Wij zitten niet te wachten op 5G, liever zetten wij Apeldoorn neer als gezondheidscentrum. Van ons mag Apeldoorn het Florida van Nederland worden, met rust, ruimte en inderdaad wat vergrijzing. Nogmaals, wij steunen voor een belangrijk deel het toekomstperspectief 2040, maar niet ten koste van wat Apeldoorn juist zo sterk maakt. Apeldoorn 2040, een gemeente waar inwoners via de burger-App meepraten.”

Totaalpakket dat duidelijkheid schept

Peter Messerschmidt, fractievoorzitter van Lokaal Apeldoorn, stelt allereerst met grote tevredenheid vast dat het college eindelijk weer in staat is gesteld om een toekomstvisie te kunnen overleggen. “Na alle recente grondproblemen durven we in Apeldoorn eindelijk weer vooruit te kijken. Het toekomstperspectief Apeldoorn 2040 laat grote ambities zien voor de stad Apeldoorn en ook de dorpen, een totaalpakket dat duidelijkheid schept.”

Peter Messerschmidt (Lokaal Apeldoorn), Foto: Rob Voss

Een van de speerpunten voor Lokaal Apeldoorn betreft het onderwijs binnen Apeldoorn. “Er moet hier in de toekomst een betere verbinding komen tussen het mbo, hbo en de universiteit. Dat item staat al jaren op het verlanglijstje van onze fractie en het gaat nu de goede kant op. Apeldoorn is al een prachtige stad voor jonge gezinnen en senioren, maar voor de studerende leeftijdsgroep boden we tot dusver onvoldoende perspectief. Na het mbo trokken jongeren veelal weg uit Apeldoorn om elders door te leren, om daarna niet meer terug te keren. Met een betere verbinding in het onderwijs kunnen we die groep wellicht voor Apeldoorn behouden.  Met Hogeschool Wittenborg en Saxion al in het stationsgebied kunnen we voor de studenten daar wellicht een mooie verblijfsplek creëren, compleet met horeca.”

Een tweede punt waar Messerschmidt en zijn fractie graag op wijzen, is dat de gemeente Apeldoorn met al die groei-ambities niet voorbij mag gaan aan de huidige inwoners in de bestaande wijken, buurten en dorpen. “Revitalisering van de wijken en buurten die vaak al meer dan dertig jaar oud zijn, staat bij ons hoog op de agenda. We hebben in dat kader al veel lef getoond in de wijk Zevenhuizen, met de bouw van nieuwe woningen en opknap van de oude en het volledig vernieuwde winkelcentrum Anklaar. En daar hebben we direct ook gekeken naar de sociale structuren in de buurt en wijk. Hoe loopt dat en waar kunnen c.q. moeten we inwoners nog helpen zodat iedereen kan (blijven) meedoen. Want revitalisering is, ook wat ons betreft, meer dan slechts nieuwe klinkers in een straat leggen.”

Om de verwachte 180.000 inwoners in 2040 te huisvesten, wordt er ook op het gebied van woningbouw veel van de gemeente Apeldoorn verlangd. “Het derde belangrijke punt in onze visie is ‘Apeldoorn als stad in het groen’. De park-achtige uitstraling in de groene, bosrijke omgeving mag ook nooit verloren gaan. In het toekomstperspectief wordt gesproken over mogelijke woontorens. Nog niet over hoe hoog die precies mogen worden. We hebben natuurlijk al Koningshaven en de appartementengebouwen daaromheen langs het kanaal en her en der wat hoogbouw, maar het is niet zo dat óveral maar woontorens moeten verrijzen. Een van de kernpunten in de visie van Lokaal Apeldoorn is dat we het omgevingsgebied van het kanaal bewoonbaar, bevaarbaar en beleefbaar willen maken. Er heerst daar al veel bedrijvigheid en graag zien we de woningbouw er verder ontwikkeld worden. En dáár mag dat wat ons betreft best een stukje de hoogte in.”

Contact met de gemeenteraad

Heeft u een vraag, neemt u dan contact op met de raadsgriffie, via telefoonnummer 14 055 of via e-mail: politiekemarkt@apeldoorn.nl.

Blijf op de hoogte

Blijf dagelijks op de hoogte van alles waar de gemeenteraad zich mee bezighoudt via Facebook en Twitter.