Stedendriehoek

Goede verslavingszorg is onmisbaar bij het behandelen van een verslaving

Een verslaving kan iedereen overkomen, al zijn sommige mensen gevoeliger voor een verslaving dan anderen. Mensen kunnen niet alleen verslaafd raken aan verdovende middelen zoals alcohol, drugs en medicijnen, maar ook een bepaalde gedragingen zoals gokken of zelfs gamen. Er is sprake van een verslaving wanneer iemand niet meer zonder zijn of haar verslaving kan, en deze verslaving impact heeft op het dagelijks functioneren. Een uitkomst is verslavingszorg. Door middel van een passende en persoonlijke behandeling kunnen professionele therapeuten de verslaafde helpen langdurig te herstellen.

Cocaïneverslaving
Een cocaïneverslaving staat bekend als een ernstige verslaving. Dit komt omdat zo’n verslaving een grote impact heeft op de verslaafde. Cocaïne is één van de meest misbruikte drugs die bij veelvuldig gebruik of een overdosis tot ernstige fysieke complicaties kan leiden. Bij een cocaïneverslaving ontstaat er een afhankelijkheid van de stof, die ervoor zorgt dat de verslaafde gedwongen is de drug te blijven gebruiken.

Hoe verslavend is cocaïne? Het stimulerende middel staat erom bekend zeer verslavend te zijn, wat het ook moeilijk maakt om zo’n verslaving te doorbreken. Zo’n verslaving kan niet alleen leiden tot fysieke schade, maar ook tot financiële problemen, emotionele trauma’s binnen de familie en andere complicaties. Een behandeling en begeleiding door professionals is hierdoor onmisbaar.

Een verslaving is een familieziekte
Niet alleen de verslaafde lijdt onder zijn of haar verslaving, ook de familie, vrienden en relaties van de verslaafde kunnen ernstig onder zo’n verslaving lijden. Een verslaving staat gezonde relaties vaak in de weg en kan voor veel emotioneel trauma binnen een familie zorgen. Hierdoor is het bij verslavingszorg soms ook belangrijk de familie mee te nemen in het behandelen. Bij een familieprogramma is er ruimte voor de verwerking van de familie en krijgen zij een plaats in het proces. Hun betrokkenheid bij het herstelproces kan oude emotionele wonden helen, en kan daarnaast ook steun bieden aan de verslaafde.

Een persoonlijke aanpak
Elke verslaving is anders, net zoals elk verslaafd persoon anders is. Hierdoor is de behandeling van een verslaving per definitie maatwerk. Er moet goed onderzocht worden welke vorm van hulp het beste bij de verslaafde past. Vaak wordt hierbij ook gekeken naar de ernst en impact van de verslaving. Bij ernstige verslavingen zoals een cocaïneverslaving is een klinische behandeling vaak een uitkomst. Hierbij wordt de verslaafde opgevangen in een kliniek of instelling, waar hij of zij 24 uur per dag ondersteuning en begeleiding krijgt. Dit kan nodig zijn om het patroon van de verslaving te doorbreken. Sommige verslaafden hebben echter meer baat bij een dagbehandeling of ambulante behandeling, waarbij ze tijdens wekelijkse consulten samen met een therapeut aan hun verslaving werken. Het is hoe dan ook belangrijk goede verslavingszorg te vinden die met zowel de verslaafde als zijn of haar familie meedenkt om zo tot de beste behandeling te komen.