Stedendriehoek

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op woensdag 16 maart. Op die dag mag stemgerechtigd Apeldoorn – stad en dorpen – weer het hokje in om een keuze te maken uit één van de deelnemende politieke partijen.

Dit is de laatste week dat we in Nieuwsblad Stedendriehoek de lijsttrekkers voor het voetlicht brengen. Aan de hand van vier vragen vertellen zij wat ze met hun partij de komende vier jaar in Apeldoorn willen bewerkstelligen. Met deze laatste bijdragen hopen we ook de nog zwevende kiezer over de streep te trekken. Vandaag deel 5 met Danny Huizer (GroenLinks), Sunita Biharie (SP) en Jeroen Joon (VVD).


Danny Huizer is lijsttrekker van GroenLinks Apeldoorn. 

Wat loopt er in Apeldoorn verkeerd zonder uw partij in de raad?

“Wij hebben een groen en een rood hart en in de raad verbinden wij deze aan ons sociale gevoel. En vanuit deze houding laten wij zien dat wij kunnen samenwerken met onze collega’s van de andere partijen. We zijn er voor alle mensen die in onze prachtige gemeente wonen, werken en/of hun vrije tijd er doorbrengen. De bereidheid om samen met anderen onze schouders eronder te zetten en onze kwaliteiten om mensen te verbinden, maken dat wij in de raad horen. In de komende jaren hebben wij als gemeenteraad stappen te zetten om de klimaatdoelen te behalen. Ook hebben we stappen te zetten om de sociale verschillen te beperken. Het leven zou in Apeldoorn ook zonder GroenLinks doorgaan, wel zal dat leven dan minder groen en minder sociaal zijn.”

Welke keuze zou u maken als de gemeente Apeldoorn 10 miljoen euro overhoudt?

“10 miljoen overhouden betekent dat je het maar één keer kan uitgeven. GroenLinks wil de komende jaren de stappen zetten om de klimaatdoelen te behalen en om de sociale verschillen te beperken. Het bedrag zullen wij aan de combinatie van die twee grote doelen gaan uitgeven. Bijvoorbeeld aan het verduurzamen van woningen. Inwoners, ondernemers, zelfstandigen en een ieder met een kleine beurs kunnen dat vaak niet zelf bekostigen. Als we daar nu een stap in kunnen zetten. Dan zijn we én goed bezig op het gebied van duurzaamheid én helpen we mensen met het verlagen van de maandelijkse energiekosten. De laatste maanden laten zien dat hoge energiekosten mensen direct raken in de portemonnee. Mooi om de éénmalige 10 miljoen uit te geven op een manier waar mensen nog jarenlang financieel voordeel van hebben.”

Welke keuze zou u maken als de gemeente Apeldoorn 10 miljoen euro te kort komt?

“De vraag nodigt uit om héél stellig een punt te maken. GroenLinks zal wel een keuze maken, echter niet slechts één keuze. Wij gaan op zoek naar de uitvoerbare mogelijkheden die er zijn. En daarbij zal als eerste uitgangspunt gelden: wat kunnen we achterwege laten, uitstellen, of wat kunnen we versoberen zonder nadelige gevolgen voor de inwoners? Wij gaan in samenwerking met anderen (college, andere politieke partijen, belangengroepen, organisaties, inwoners) op zoek naar de verschillende kansen en mogelijkheden. En ook hierbij zal ons groene en rode hart de boventoon blijven voeren. De uiteindelijke keuzes zullen niet ten koste gaan van onze ambities: de sociale verschillen verkleinen en de klimaatdoelen behalen.”

Hoe bent u in Apeldoorn en in de lokale politiek beland?

“Ik ben in 1965 in Ugchelen geboren en vanaf 1966 woonachtig in Apeldoorn. Mijn vader komt uit Ugchelen en mijn moeder uit Lieren. Zelf woon ik met veel genoegen in Apeldoorn-Zuid en voel mij een echte Apeldoorner. Met veel plezier wandel en fiets ik door onze mooie buurten, dorpen en bossen. En met net zoveel plezier geniet ik op een terras, in de kroeg, of in een restaurant.  Ik voel mij altijd al verbonden met andere mensen en ik heb mij altijd al ingezet voor anderen. Dat loopt uiteen van ondernemingsraden, medezeggenschapsraden, vereniging van eigenaren tot aan personeelsverenigingen en  een buurtcommissie. Samenwerken met anderen om mooie resultaten te behalen, is voor mij een prettige bezigheid. Als vanzelf ben ik bij GroenLinks Apeldoorn terecht gekomen. Daar voel ik mij thuis met mijn groen-rode Apeldoornse hart.”


Foto Rob Voss – www.robvoss.nl

Sunita Biharie is lijsttrekker van SP Apeldoorn.

Wat loopt er in Apeldoorn verkeerd zonder uw partij in de raad?

“Wij voeren lokaal zeer betrokken politiek. We weten wat er speelt omdat we naar de mensen toe gaan om hun verhaal te horen. We onderzoeken ook zelf door langs de deuren te gaan. Daarbij zijn we kritisch en uitgesproken en stemmen voorstellen af op wat er bij mensen speelt. Zo wisten we bijvoorbeeld dat wat bij de Hoenderloo Groep echt speelde, heel wat anders was dan wat de topbestuurders aangaven. Toen hebben we dan ook, pal naast de medewerkers, ouders en jongeren, actie gevoerd en gestreden. Nee, we zijn ook niet bang om niet-populaire standpunten in te nemen. Ik denk dat wij daarom echt als partij nodig zijn in de raad.”

Welke keuze zou u maken als de gemeente Apeldoorn 10 miljoen euro overhoudt?

“Zorg die draait om mensen in plaats van om winsten. Net als betaalbaar wonen in een gezonde woning en buurten en veiligheid zijn daarbij heel belangrijk voor ons. Als SP geloven we in zeggenschap voor inwoners, dus oplossingen zoeken we samen. Wij zullen het geld dan ook gebruiken voor een van deze zaken. Waar we absoluut tegen waren, was de bezuiniging van 10 miljoen op de zorg in Apeldoorn. We moesten juist investeren, bijvoorbeeld door beter te luisteren naar medewerkers en de zorgvragers. De winsten zullen we keihard aanpakken. Dan kun je zomaar geld overhouden aan het einde van de streep.”

Welke keuze zou u maken als de gemeente Apeldoorn 10 miljoen euro te kort komt?

“Dit hangt natuurlijk van de oorzaken af. Als de landelijke politiek weigert voldoende geld te geven voor bijvoorbeeld onze zorg, dan moeten we als gemeente durven op te staan richting de landelijke politiek. Het recht van onze inwoners moet altijd voorop staan, niet de zogenaamde warme banden ten koste van onze burgers. De landelijke coalitiepartijen willen een half miljard euro bezuinigen op de jeugdzorg en spreken zelfs over een eigen bijdrage voor jeugdzorg. Als ouders dit niet kunnen of willen betalen, komen kinderen nog verder in de knel. Daarnaast willen ze ook 400 miljoen bezuinigen op de verpleeghuizen, dus op de zorg voor onze ouderen. Dat moeten we niet zomaar pikken. We moeten ons hier samen met anderen in de gemeente keihard tegen verweren.”

Hoe bent u in Apeldoorn en in de lokale politiek beland?

“Eigenlijk heb ik nooit de ambitie gehad om de politiek in te gaan. Ik ben zelf opgegroeid in de jeugdzorg en heb veel onrecht gezien. Ook hoe er op je neergekeken kan worden of hoe onbelangrijk je bent als je geen macht en niet veel geld hebt. Dus ik ben altijd op mijn eigen manier opgestaan tegen onrecht. Ik ben jarenlang gevraagd de politiek te komen versterken. Dat zag ik eerst helemaal niet zitten, omdat ik het elitair vond en ook niet veel vertrouwen in de politiek had. Toch is de politiek een manier om onrecht te bestrijden. Het is nog steeds niet mijn ‘chillplek’, ik vind het nog steeds elitair, maar het is wel de plek waar je moet zijn om het verschil te maken.”


Jeroen Joon is lijsttrekker van de VVD.

Wat loopt er in Apeldoorn verkeerd zonder uw partij in de raad? 

“Dan zou Apeldoorn een flink stuk positivisme, ambitie en aanpakken mislopen. We stropen de mouwen op en pakken aan wat zo nodig is voor Apeldoorn: 12.500 woningen erbij, 100 hectare bedrijventerreinen, 10.000 hybride warmtepompen (bespaart u 70% gas: slim, snel en betaalbaar), 10.000 banen erbij en criminaliteit pakken we hard aan. Door groei van woningen en bedrijven kunnen we de 300 hectare natuurontwikkeling die we willen bekostigen. Bovendien maken we de zorg efficiënter en effectief, zodat we het geld van deze bodemloze put (€300 miljoen per jaar in Apeldoorn) kunnen besteden aan het op orde krijgen van de arbeidsmarkt, leefbaarheid, voorzieningenniveau en veiligheid. En we zijn trots op Apeldoorn en dragen dat overal uit: Gelukkig in Apeldoorn!”

Welke keuze zou u maken als de gemeente Apeldoorn 10 miljoen euro overhoudt? 

“De gemeente houdt dit jaar inderdaad veel geld over. Dit zetten we in voor ondernemers die het zwaar hebben (onder andere schuldenproblematiek) door de coronacrisis. Daarnaast willen we dat de inwoners en maatschappelijke organisaties in de stad, dorpen en ons buitengebied hiervan kunnen profiteren. De energie en ontmoeting in de samenleving moet weer een flinke impuls krijgen. We vragen aan hen waar behoefte aan is en besluiten niet zelf voor ze. Kom maar op met ideeën. En we investeren extra in leefbaarheid openbare ruimte, duurzaamheid, vergroening binnenstad en bereikbaarheid (zoals een tunnel aan de Laan van Spitsbergen). Is er geld over, dan gaat de rest op het spaarbankboekje van Apeldoorn voor mindere tijden.”

Welke keuze zou u maken als de gemeente Apeldoorn 10 miljoen euro te kort komt? 

“Laat ik beginnen met te zeggen dat de gemeente de eerste jaren geen geld te kort komt. Helaas over een paar jaar wel. Dit komt met name door de enorme kosten in het sociaal domein van ruim €300 miljoen. De helft van de gemeentelijke begroting! Maar bezuinigen doen we eerst zonder dat de inwoner er iets negatiefs van merkt. Wij kijken dan ook eerst kritisch hoe we de zorg efficiënter kunnen maken en tegelijk in kwaliteit kunnen laten toenemen. Kritisch zijn bij aanbestedingen en controle op declaraties van zorgaanbieders, onnodige zorg afschaffen en veel meer inzetten op preventie. Door flink veel huizen te bouwen krijgen we ook nieuwe inwoners. En dus meer inkomsten en minder noodzaak tot bezuinigen.”

Hoe bent u in Apeldoorn en in de lokale politiek beland?

“Nadat ik vijftien jaar maatschappelijk ondernemer ben geweest, een sportvereniging voor mijn kinderen had opgericht en een schaatsbaan met goede-doelenstichting, ben ik de lokale politiek ingegaan. Ik geloof er sterk in dat mensen die zich inzetten voor de maatschappij het verschil kunnen maken voor de samenleving. Voordat ik wethouder ben geworden in Apeldoorn, was ik dat al in Cuijk en Grave. En het leuke aan Apeldoorn is dat mijn oma hier geboren en getogen is en haar ouders hier een weg- en waterbouwbedrijf hadden. Apeldoorn voelt en is fantastisch. Mijn gezin en ik zijn hier echt gelukkig!”