Stedendriehoek

Gemeenteraad verdeeld over collegevoorstel van 25-meterbad ‘met ambitie’: ‘50-meterbad meer in lijn met bevolkingsgroei Apeldoorn’

Apeldoorn-Noord krijgt een nieuw zwembad, ter vervanging van de Sprenkelaar: dit bad is vijftig jaar oud en aan het einde van zijn levensduur. Renovatie was niet meer realistisch. Het college van B&W vindt dat een achtbaans 25-meterbad het beste past bij de toekomst van Apeldoorn. Dit type zwembad is in de onderzoeken die gedaan zijn omschreven als ‘een lokaal zwembad met ambitie’.

Het plan behelst verder een doelgroepenbad en een peuterbad, en diverse extra voorzieningen zoals een tribune, wedstrijdvoorzieningen, glijbaan, whirlpools en beweegbare bodems. Het college vindt een achtbaans 50-meterbad te groot ten opzichte van de behoefte en vindt de jaarlast van een 50-meterbad voor de gemeente ook te hoog. Want een groter zwembad bouwen betekent flink hogere bouw- en exploitatiekosten. Over de locatie van het nieuwe zwembad moet nog worden gesproken. Wél streeft de gemeente naar ingebruikname van het nieuwe zwembad in 2024.

Tijdens de Politieke Markt van afgelopen donderdag gaven vijf gemeenteraadsfracties aan tóch een 50-meterbad te verkiezen boven een 25-meterbad. Komende donderdag neemt de raad een besluit over het nieuwe zwembad. VVD en Lokaal Apeldoorn zullen dan een amendement indienen om een 50-meterbad voor elkaar te krijgen.

Sander Kok (Foto: Rob Voss)

Sander Kok, fractievertegenwoordiger voor de SGP, toont zich daarentegen wél enthousiast over het collegevoorstel: “Mits we dit binnen de gestelde financiële kaders kunnen houden, beraamd op 21 miljoen euro, stemt de SGP voor het plan. “Dit is een realistisch voorstel voor een zwemvoorziening waar velen plezier aan zullen beleven.”

Inclusief Kok zelf: “Ik woon in Uddel en daar hebben we geen zwembad, alleen het Uddelermeer, waar zwemmen vanwege blauwalg verboden is. Wat de SGP betreft wordt daar snel wat aan gedaan. Over de locatie voor het nieuwe zwembad is nog niet gesproken, maar ik heb in de vergadering met een knipoog geopperd dat de nieuwe zwemvoorziening wel naar Uddel mag komen, haha. Ook omdat het Korps Mariniers naar Nieuw-Milligen komt en dan is Uddel voor hen ook sneller bereikbaar.” Uit de reacties van de collega-raadsleden, die hem vrolijk in zijn snufferd toelachten, begreep Kok dat deze suggestie het niet gaat halen, maar hij gunt de Apeldoorners van harte het zwembad dat het college voorstelde. “Vijf partijen in de raad willen een groter, 50-meterbad, maar ook de Sportraad Apeldoorn vindt dat geen vereiste: die zegt dat het huidige plan voldoet voor de bevolkingsgroei van Apeldoorn.”

De SGP’er is wel van mening dat partners zoals de duikvereniging en zeker ook het Korps Mariniers, financieel moeten bijdragen in de exploitatie van het zwembad. “Zij maken gebruik van de daluren in het zwembad, dus dat is enorm gunstig. De mariniers hebben ook aangegeven dat als zij van vier banen gebruikmaken, de andere vier banen tegelijkertijd kunnen worden gebruikt door andere bezoekers.” Wat de SGP betreft had in het voorstel wellicht nog meer aan voorzieningen voor ouderen kunnen worden gedacht, maar met de huidige kostenraming is dit gewoon een goed plan, vindt Kok: “Dan is het alleen nog een kwestie van goede financiële afspraken maken met de partners.” Tenslotte geeft de fractievertegenwoordiger nog even aan waarom de SGP zonder tegensputteren akkoord gaat met het plan: “Wij hanteren inderdaad de stellingname dat sport geen kerntaak voor de gemeente is. Maar dit ligt voor ons anders: wij beschouwen het leren zwemmen als een kernwaarde in de opvoeding van de jeugd. Vandaar!”

Gert Methorst

Gert Methorst, fractievertegenwoordiger voor 50PLUS, spreekt inzake het huidige collegevoorstel van ‘een gemiste kans’. Wat hem, en zijn fractie, betreft is een 50-meterbad absoluut gewenst. “Een bad van die omvang heeft ook een aanzuigende werking op eventuele nieuwe gebruikers en wellicht ook zwemmers uit de regio.”

De 50plusser (‘ik word binnenkort 73’) is na zijn verleden in de raad voor GroenLinks (2002-2006) sinds een jaar terug in de lokale politiek. Hij behartigt er met verve de belangen van de Apeldoornse senioren. “Ook voor deze doelgroep, in een snel vergrijzend Apeldoorn, had in het collegevoorstel naar mijn mening meer gedaan kunnen worden.” Maar vooral begrijpt Methorst niet waarom er wordt ingestemd met een plan van 21 miljoen euro, terwijl een groter bad voor 29 miljoen euro in zijn optiek ook mogelijk is. “Het zijn allebei grote bedragen, sowieso, maar voor dit verschil heb je wél een zwembad dat weer vijftig jaar meekan! Qua afschrijving tot 2070 wordt dat verschil van 8 miljoen dus jaarlijks al een stuk kleiner. Én je hebt dan een bad dat de elfde grootste gemeente van Nederland waardig is. Ik weet het, het geld groeit de gemeente Apeldoorn niet op de rug, maar soms moet je ook lef durven tonen.”

De fractievertegenwoordiger vindt hierbij ook bepalend dat het inwonersaantal van Apeldoorn, inmiddels 165.000, blijft toenemen in de nabije toekomst. “Dát dus, maar Apeldoorn ligt ook zo centraal dat een zwembad met statuur mensen van buitenaf zal aantrekken. Dat past ook binnen de ambitie van Apeldoorn als sportstad. In Omnisport zijn volleybal, atletiek en wielrennen de sporten die Apeldoorn op de kaart hebben gezet, daar past een mooi zwembad bij. In het voorliggende plan mis ik die ambitie. De duikvereniging gaat gebruik maken van het nieuwe bad, de mariniers, ROC Aventus en wellicht straks ook de sportacademie aan de Laan van Westenenk. Je moet er toch niet aan denken dat wij nu een 25-meterbad gaan bouwen, terwijl over een paar jaar Deventer of een andere omliggende plaats wél voor de 50 meter kiest. Dan trek je je de haren uit het hoofd!”

Tim Kamphuis (Foto: Rob Voss)

VVD-raadslid Tim Kamphuis is met zijn fractie ook voor een 50-meterbad, dat de ambitie van Apeldoorn als sportstad eens te meer kan bevestigen. “Nu hebben we dé kans om een prachtig mooi zwembad te realiseren, in lijn met de groei van Apeldoorn, dan moet je daar ook voor gaan, vind ik. Het is toch supergaaf als je een hier een groot bad neerzet, waar meer mensen kunnen komen zwemmen. Stel je toch eens voor: een achtbaans 50-meterbad, daar spreekt pas ambitie uit.”

Tijdens de Politieke Markt van afgelopen donderdag opperde fractievoorzitter Peter Messerschmidt van Lokaal Apeldoorn bovendien nog een aardig alternatief voor een 50-meterbad: twee achtbaans 25-meterbaden. Kamphuis en de VVD scharen zich achter dat voorstel, maar wel onder strikte voorwaarden. “Ja, we zijn hier voor, maar dan is het niet onze bedoeling om de extra kosten – ten opzichte van het collegevoorstel – te gaan verhalen op de verenigingen die er gebruik van maken. Daarnaast, en dat wil ik graag benadrukken, wil onze fractie het ‘zwembadtraject’ niet onnodig vertragen. Wanneer de meerderheid van de raad akkoord gaat met het huidige voorstel, gaan wij daarin zeker mee.”

Overigens ziet Kamphuis, om het kostenplaatje voor een groter bad eventueel te drukken, de nodige mogelijkheden: “Er zijn nu sauna’s ingepland en een Turks stoombad. Dat is wat ons betreft niet nodig: de mensen willen toch vooral zwemmen, dus betalen wij liever voor een optimaal zwembad.” Over de mogelijke locatie van het nieuwe bad is nog geen uitspraak gedaan, maar Kamphuis ziet het al helemaal voor zich: “Een combinatie met Omnisport zou perfect zijn! Dat biedt de individuele sporter de ideale gelegenheid om al vroeg wat baantjes te trekken.”

Afgelopen weekeinde hebben de fracties van VVD en Lokaal Apeldoorn toch besloten om gezamenlijk een amendement in te dienen voor het 50-meterbad. Donderdag zal dit worden ‘meegenomen’ in de volgende Politieke Markt. Echter, Kamphuis wil tot slot nog wel graag benadrukken dat de VVD bij een eventuele afwijzing van dit amendement niet op haar strepen zal blijven staan: “Het belangrijkste is immers dat we snel verder kunnen met het zwembad; dat er duidelijkheid komt voor de partners die er gebruik van gaan maken, voor het team van de Sprenkelaar, voor iedereen. En nogmaals: dat proces willen wij absoluut niet vertragen.”