Stedendriehoek

Gemeenteraad Apeldoorn: ‘Beste Apeldoorners’

Beste Apeldoorners,

Het coronavirus is opnieuw flink aanwezig. In de zomer leek het beter te gaan, maar nu zijn de maatregelen weer verscherpt. Daardoor nemen de zorgen van veel inwoners uit de gemeente Apeldoorn fors toe. Ook bij de leden van de gemeenteraad van Apeldoorn.

We zien en begrijpen dat het voor iedereen een zware tijd is. Veel oudere inwoners die angstig zijn en hun huis niet meer uit durven. Jongeren die zich eenzaam voelen door de sociale isolatie die al een half jaar duurt. Verplegend personeel dat in de eerste helft van dit jaar onder moeilijke omstandigheden keihard heeft moeten werken en ook bezorgd is. Ook spreken we ondernemers in onze stad die er alles aan doen om hun onderneming voort te laten bestaan.

Als gemeenteraad blijven we invulling geven aan onze taak als volksvertegenwoordiger en onze politieke verantwoordelijkheid. We bekijken voortdurend wat met de actuele richtlijnen en regels en onder persoonlijke omstandigheden mogelijk en wenselijk is. Sinds het begin van de coronacrisis hebben we digitaal vergaderd, wat later uitgebreid is naar een combinatie tussen fysiek en digitaal. Alle vergaderingen zijn live te volgen via apeldoorn.parlaeus.nl en er is zeker nog altijd ruimte voor inspraak. Dit kan zowel schriftelijk als live in de vergadering. Vanwege de maatregelen worden insprekers verzocht zich vooraf aan te melden via gemeenteraad@apeldoorn.nl.  

Dus ja, het is zwaar en moeilijk. En we kunnen het helaas niet leuker maken, voorlopig blijft het echt bij het inmiddels bekende rijtje: anderhalve meter afstand houden, handen wassen, drukte vermijden en thuisblijven bij klachten. (Voor alle actuele richtlijnen en maatregelen kunt u uiteraard terecht bij de Rijksoverheid, het RIVM en de gemeente.)

Beste Apeldoorners, zorg goed voor uzelf, zorg goed voor elkaar en wees alert!

Alle leden van de Apeldoornse gemeenteraad.