Stedendriehoek

Gemeente start met preventiefnbestrijden eikenprocessierups

APELDOORN – De eikenprocessierups is gesignaleerd. Afhankelijk van het weer begint de gemeente Apeldoorn zo spoedig mogelijk met het preventief bestrijden van de rups. De bestrijding bestaat uit twee delen: een preventieve biologische bestrijding en het verwijderen van de nesten.

De eikenprocessierups kan tot half augustus voor het nodige ongemak zorgen. Na contact met de brandharen van de rups kunnen er klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen of luchtwegen. Op plaatsen waar ongemak van de brandharen wordt verwacht, wordt de rups op een milieuvriendelijke manier bestreden. 

Bij het vroegtijdig bestrijden van de rupsen wordt met een vernevelaar vloeistof in de eikenboom gespoten. Het biologische bestrijdingsmiddel dat bij deze methode wordt gebruikt, heeft geen nadelige gevolgen voor mensen en dieren. Het werkt alleen op bladetende rupsen. Ook voor vogels en andere dieren die de rupsen eten heeft dit geen negatief effect. Het middel is niet schadelijk voor het milieu.

De preventieve bestrijding vindt 24 uur per dag plaats. De weersomstandigheden zijn vanaf halverwege de avond meestal gunstiger dan overdag: er staat dan minder wind. Hierdoor kan de nevel de top van de bomen bereiken waar de rupsen gedijen. Bij het verwijderen van de nesten wordt geen bestrijdingsmiddel gebruikt: dit gebeurt mechanisch.

Melding

De gemeente Apeldoorn vraagt bewoners en eigenaren van bomen die menen de rups in hun omgeving te zien, contact op te nemen met de gemeente. Dit kan via de website www.apeldoorn.nl/eikenprocessierups of via het telefoonnummer 14 055. De oproep geldt voor bewoners binnen en buiten de bebouwde kom. De gemeente raadt aan de rupsen niet aan te raken en zelf te bestrijden.

Bestrijding door particulieren

Eigenaren van eikenbomen blijven overigens wel zelf verantwoordelijk voor het bestrijden van de eikenprocessierups. De gemeente voert de bestrijdingsmaatregelen alleen uit bij bomen in de openbare ruimte en vraagt bedrijven en instellingen zelf zorg te dragen voor de bestrijding. Particulieren kunnen de bomen op hun perceel wel door de gemeente laten bestrijden. De kosten zijn dan 40 euro voor de eerste boom en voor elke volgende 20 euro.