Stedendriehoek

Gematigde stijging waterschapsbelasting

APELDOORN – De begroting van Waterschap Vallei en Veluwe is beschikbaar voor inzage. Op maandag 22 november wordt de begroting en daarmee de tarieven voor de waterschapsbelasting van het jaar 2022, vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe.

Werken aan nu en de toekomst
De klimaatverandering is voor waterschap Vallei en Veluwe geen toekomstscenario, maar dagelijkse praktijk. “Hevige regenval, niet alleen bij ons maar ook bij onze oosterburen, extreem droge periodes, ze komen steeds vaker voor. Daarom werken we dagelijks aan een toekomstbestendige en klimaatrobuuste inrichting van ons beheergebied”, zegt dijkgraaf Marijn Ornstein: “We zetten de komende jaren versneld in op het toekomstbestendig maken van ons gebied, met het oog op de klimaatverandering. Dit doen we samen met onze gebiedspartners, medeoverheden, bedrijven en inwoners. Hiermee borgen we de veiligheid en leefbaarheid van ons gebied, nu én voor toekomstige generaties.”

Grote klimaatopgaven
Ondanks de grote klimaatopgaven die er liggen, stijgt het tarief voor inwoners en hectares cultuurgrond beperkt. Zo gaat een gezin met een eigen woning in 2022 gemiddeld 6 euro per jaar meer betalen (van €272 naar €278 per jaar, stijging van 2,2%). De waterschapsbelasting voor grondbezitters (ongebouwd) in onbemalen gebied stijgt met €1,97 per hectare per jaar. In bemalen gebied stijgt de prijs per hectare met €2,96 per jaar. De waterschapsbelasting voor bedrijven is afhankelijk van het type en omvang van het bedrijf. Een specificatie hiervan staat in de begroting van het waterschap.

Naast het werken aan klimaatverandering, werkt Waterschap Vallei en Veluwe dagelijks aan veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en het zuiveren van rioolwater. Ook zijn onderwerpen als de kwaliteit van de leefomgeving, energietransitie en circulaire economie onderwerpen waar het waterschap dagelijks aan werkt.

Welkom bij vergadering
De ontwerp begroting 2022 ligt tot en met 18 november ter inzage bij het Waterschap en via www.overheid.nl. Men kan de ontwerpbegroting, na het maken van een telefonische afspraak, inzien bij de receptie van het Waterschapskantoor (Steenbokstraat 10 in Apeldoorn, telefoon 055-5272911). Indien gewenst kan de begroting ook gemaild worden. In dat geval kan men een e-mail sturen naar communicatie@vallei-veluwe.nl. Inwoners zijn van harte welkom om de vergadering van het algemeen bestuur op maandag 22 november om 19.00 uur bij te wonen, ook weer aan de Steenbokstraat 10. Ook is de vergadering via de internetsite www.vallei-veluwe.nl live te volgen.