Stedendriehoek

‘Fundamenteel nadenken over verkeersveiligheid binnen heel Apeldoorn’

Tijdens de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) van donderdag 3 december wordt onder meer gesproken over het bestemmingsplan Laan van Osseveld. De gelijkvloerse spoorwegovergang aldaar wordt omgevormd naar een tunnel.

Gelijktijdig met de realisatie van de tunnel zal de Laan van Osseveld worden verbreed van 2×1 rijstrook naar 2×2 rijstroken. Ook worden kruisingen aangepast, inclusief de aansluiting van de Laan van Zevenhuizen op de Deventerstraat, en wordt de rotonde ter hoogte van de Veenhuizerweg vervangen door een kruising met verkeerslichten.

Raadslid van de Partij voor de Dieren Arjan Groters begint met te zeggen dat zijn fractie in principe de aanleg van de tunnel steunt. “Prima! Het is goed voor de doorstroming van het verkeer en ook voor de verkeersveiligheid.”

Anton Groters (Partij voor de Dieren)

Echter, Groters en zijn partij hebben zich wel gekeerd tegen het plan van meer rijstroken. “Dat vinden wij grote onzin. Wij hebben liever een rotonde dan een extra rijbaan. Er wordt straks gebouwd om de spitsuren te verlichten, maar je hebt in dat kader veel meer aan een groene golf dan een extra rijbaan.” Groters ziet sowieso ook liever dat de verkeersdeelnemers in de Laan van Osseveld dit wat vaker in het openbaar vervoer doen. “Daarom vinden wij het ook onverteerbaar dat er juist buslijnen in Apeldoorn worden geschrapt!” Graag ook, overigens, ziet de Partij voor de Dieren, naast de ondertunneling voor het gemotoriseerd verkeer, een extra fietstunneltje gerealiseerd worden op de Veenhuizerweg. “Ook in het kader van de verkeersveiligheid, want door de grote verkeersstromen staan fietsers er soms een eeuwigheid te wachten voordat ze kunnen oversteken.” Het verbreden van de ring om Apeldoorn heeft een prominente plek in het collegeakkoord, maar Groters vindt het in dit kader vreemd dat hierin nergens over fietsers wordt gerept. In Apeldoorn Fietsstad nog wel!”

De verkeersveiligheid is trouwens een agendapunt voor Apeldoorn in zijn algemeenheid. Want de Laan van Osseveld is in dezen bepaald niet het enige knelpunt. Groters knikt: “Hier worden rotondes omgeturnd in kruisingen, met als argument dat dit de doorstroming en verkeersveiligheid ten goede komt. Ik kan niet cijfermatig zeggen of dit klopt of niet, maar vind het wel opmerkelijk. Immers, in Arnhem, waar ik vijf jaar heb gewoond en een echte ‘autostad’ is, doen ze het precies andersom: daar worden kruisingen juist rotondes, vanuit hetzelfde argument van doorstroming en verkeersveiligheid!”

Grote problemen hebben Groters en zijn partij ook met het verdwijnen van het groen in de directe omgeving van de tunnel in Osseveld. “Gelukkig ligt er wel een compensatieplan. Echter, wij vinden het niet in de haak dat 35 jaar oude bomen gekapt gaan worden en vervangen door jonge aanplant.”

Antoon Huigens, fractievoorzitter van GemeenteBelangen, ziet de verkeersproblematiek in de Laan van Osseveld ook als bottleneck, maar beschouwt dit vooral als symptomatisch voor de opstoppingen binnen heel Apeldoorn.

Antoon Huigens (GemeenteBelangen), foto: Rob Voss

“Ja, de ondertunneling daar is de meest logische optie, onvermijdelijk zelfs, maar de hamvraag die onze fractie stelt, is: is dit werkelijk de oplossing? Immers, met de geplande tunnel en daarmee samenhangend de extra rijbaan, zal de doorstroming van het verkeer inderdaad beter worden. Maar datzelfde verkeer zal even verderop, bij de rotonde, opnieuw vast komen te staan. Vergelijk dit met de situatie bij de afslag naar de Intratuin. Ik noem dat het waterbed-effect: het ene knelpunt is opgelost en het volgende dient zich alweer aan. Veel weggebruikers die via het centrum naar Apeldoorn-Noord rijden, gebruiken de Laan van Osseveld als sluiproute, terwijl ze evengoed via de snelweg naar Noord kunnen rijden. De verkeerssituatie binnen Apeldoorn vraagt dus eigenlijk om een bredere, fundamentelere visie, wat ons betreft.”

Huigens wijst in het kader van doorstroming en verkeersveiligheid meteen ook naar de groeiambities van Apeldoorn, zoals beschreven in het ambitiedocument Apeldoorn 2040. “Met groei genereer je meer mensen, meer verkeer en dus ook meer overlast. “Daarom stelt GemeenteBelangen ook de vraag: is deze ondertunneling in de Laan van Osseveld slechts een oplossing voor de korte termijn of ook voor de lange termijn? “Het is sowieso een dúre oplossing, gecombineerd met de fietsbrug die de veiligheid van de fietsers ten goede komt. Wij zien liever een verkeersluwer Apeldoorn dan een steeds verkeersdrukker Apeldoorn.” In dit kader wijst de fractievoorzitter ook naar de verkeersveiligheid in de buitengebieden, waar verkeersremmende maatregelen ook zeer gewenst zouden zijn. “Kijk, zo’n extra rijbaan hier en daar verbetert misschien wel de doorstroming, maar het motiveert weggebruikers ook om het gaspedaal nog eens extra in te trappen. Wat ik al zei: we moeten fundamenteel gaan nadenken over een plan voor verkeersregulatie, zeker ook voor de buitenste ring. Er wordt in Apeldoorn nog te vaak incidentenpolitiek bedreven: we rollen van het ene probleem in het andere. Wat betreft de verkeersproblematiek pleit mijn fractie dus voor een onderzoek onder inwoners en weggebruikers, om in kaart te brengen van welke routes zij gebruik maken, om daar dan beleid voor de lange termijn op te kunnen maken.”

Contact met de gemeenteraad

Heeft u een vraag, neemt u dan contact op met de raadsgriffie, via telefoonnummer 14 055 of via e-mail: politiekemarkt@apeldoorn.nl.

Blijf op de hoogte

Blijf dagelijks op de hoogte van alles waar de gemeenteraad zich mee bezighoudt via Facebook en Twitter.