Stedendriehoek

Fonds Apeldoornse Historische Publicaties ondersteunt lokale publicaties

Het Fonds Apeldoornse Historische Publicaties wil het uitgeven van publicaties mede mogelijk maken als die zonder winstoogmerk worden uitgebracht en voor iedereen verkrijgbaar (tegen een redelijke prijs) dan wel toegankelijk zijn.

“De publicatie kan er zijn in allerlei vormen: boekuitgaven op papier, tijdschriftenuitgaven op papier (een bijzonder nummer dat inhoudelijk en financieel onafhankelijk van de reguliere edities wordt uitgebracht), educatief materiaal, brochures, magazines, films etc.”, vertelt Ben Mouw, voorzitter van het Erfgoedplatform Apeldoorn.

“Er zijn wel diverse criteria, aan de hand waarvan aanvragen voor financiële ondersteuning en/of het verstrekken van een garantie worden beoordeeld door de adviescommissie van het Fonds Apeldoornse Historische Publicaties: 1. Relevantie voor Apeldoorn. De publicatie moet (geheel of gedeeltelijk) betrekking hebben op (een periode uit) de geschiedenis van het huidige grondgebied van de gemeente Apeldoorn, of een deel daarvan. 2. Historische kwaliteit. De publicatie moet historisch verantwoord zijn. Dat kan onder meer blijken uit de vraagstelling, de wijze waarop het onderzoek is aangepakt of de verantwoording (in bijvoorbeeld de bronvermelding of een literatuurlijst). 3. Nieuw of vernieuwend. De publicatie moet de nodige nieuwe informatie bevatten dan wel bestaande informatie op een vernieuwende manier presenteren. 4. Toegankelijkheid. De publicatie moet toegankelijk zijn voor een breed, niet per se historisch geschoold publiek. Alleen publicaties die voldoen aan het eerste criterium en daarnaast aan één of meer van de andere criteria, komen voor een financiële ondersteuning en/of het verstrekken van een garantie in aanmerking.”

Fraaie uitgaven

Het Fonds Apeldoornse Historische Publicaties is sinds 2017 ondergebracht bij het Erfgoedplatform Apeldoorn (EPA). Sindsdien zijn er al een aantal fraaie uitgaven geweest, waaronder een boek van de Vereniging Oud Apeldoorn over de winkeliers in de Deventerstraat, een boek over de Wenumse Watermolen en recent nog het boek Vluchteling in eigen land, het relaas over de evacués uit Arnhem die tijdens de Tweede Wereldoorlog onder meer naar Apeldoorn kwamen. Het fonds is er overigens niet alleen voor publicaties binnen de stad Apeldoorn, maar ook voor de dorpen.

“Zowel organisaties als particulieren kunnen voor hun plannen met betrekking tot uitgaven  op het gebied van bijvoorbeeld archeologie, natuurhistorie, ondernemingen en geschiedenis, een beroep op het fonds doen”, aldus Mouw. “Wij ondersteunen met ons fonds ook het project Wijk in beeld, waarbij – de naam zegt het al – elke keer een wijk of dorp binnen de gemeente  Apeldoorn voor het voetlicht wordt gebracht. En ik kan nog zo een paar voorbeelden geven van boeken waar we graag aan zouden meewerken. Wat bijvoorbeeld te denken van de band tussen Radio Kootwijk en Indonesië die in 2023 honderd jaar bestaat?”

Voor meer informatie: www.erfgoedplatformapeldoorn.nl