Stedendriehoek

Focus bij evenementen op het gezin

APELDOORN – Deze maand maakte Apeldoorn Marketing haar evenementenprogramma voor de zomer bekend. Met ruim 200 evenementen is er voor iedereen weer wat wils. Evenementen, overigens, die steeds beter passen bij het profiel dat Apeldoorn wil uitstralen: een kwalitatief en toeristisch programma met een focus op het gezin.

Wethouder Nathan Stukker (zie foto): ”Het aanbod in onze gemeente wordt steeds meer divers en onderscheidend. Nog steeds kloppen er organisatoren en ondernemers bij ons aan die samen met ons willen werken aan het imago van Apeldoorn. In 2015 hebben wij samen met ondernemers en evenementenorganisatoren een nieuw evenementenbeleid ontwikkeld. Een beleid waarmee we meer de nadruk hebben gelegd op de strategische doelstellingen voor onze stad en het economisch rendement, onderscheidend vermogen, kwaliteit en belevingswaarde van evenementen.”
Het verleggen van de focus werpt zijn vruchten af, vertelt hij: “Het evenementenaanbod in onze gemeente wordt steeds meer divers en onderscheidend. Voor de komende zomerperiode al ruim 200 evenementen. Kijk ik naar het hele jaar zelfs meer dan 500 evenementen, waarvan 90% zonder financiële steun van de gemeente. Nog steeds kloppen er organisatoren en ondernemers bij ons aan die samen met ons willen werken aan het imago van Apeldoorn.”
Voor de organisatoren die een (financieel) steuntje in de rug kunnen gebruiken, heeft de gemeente vorig jaar haar subsidieregeling naar aanleiding van het door de raad vastgestelde beleid voor evenementen aangepast. “De regeling paste niet meer bij het nieuwe beleid. Zo was een van de criteria dat een evenement maximaal voor drie jaar financiële steun van de gemeente kon krijgen. Evenementen zijn niet in één dag populair, ze moeten de kans krijgen om te groeien. Als ze passen binnen ons evenementenbeleid, is het college van burgemeester en wethouders bereid om ze langer dan drie jaar te steunen. Daar stellen we wel een aantal voorwaarden tegenover, waaronder dat de gevraagde subsidie niet meer mag bedragen dan maximaal 40% van hun begroting, geen essentiële noodzaak is en gebruikt wordt als investering in vernieuwing of kwaliteitsverbetering van het evenement. We merken dat voor veel evenementen deze criteria goed toepasbaar zijn.”