Stedendriehoek

Flinke metamorfose voor GemeenteBelangen Apeldoorn

Antoon Huigens

De onafhankelijke politieke partij GemeenteBelangen (GB) in Apeldoorn heeft een flinke metamorfose ondergaan. In het afgelopen halfjaar is hard gewerkt aan vernieuwing op vrijwel alle fronten.

Het verenigingsbestuur is flink uitgebreid naar nu zeven bestuursleden. Michiel van Asselt is vorige week verkozen tot voorzitter. Hij neemt de ‘hamer’ over van Antoon Huigens, tevens raadslid, die vorig jaar tijdelijk de voorzitter was van de vereniging en nu als algemeen bestuurder aanblijft. De andere bestuursleden zijn Agnes Bolwerk, Jeffrey Leichel, Niels Rietbergen, Christina Virabian en Rolf van Zutphen.

Het nieuwe logo heeft drie nieuwe kleuren gekregen en het woord Gemeentebelangen is vervangen door de letters GB. Onder het logo is de vaste tekst ‘Jouw dorp. Jouw stad. Jouw welzijn’ opgenomen. Hiermee wil GB de dorpen en stad nadrukkelijk met elkaar verbinden, waarbij gestreefd wordt naar welzijn voor iedereen. Ook is rekening gehouden met de betekenis van de kleuren, die qua betekenis een samenspel vormen van vitaliteit, passie, daadkracht, raad, kennis, wijsheid, waarheid en creativiteit en onderling worden verbonden door de groene kleur, die symbool staat voor de prachtige natuur waarin Apeldoorners wonen.

Verbinden van mensen

GB-Apeldoorn werd destijds opgericht in het buitengebied als ‘Binding Rechts’ en heeft daarom van oudsher een sterke binding met de dorpen en de natuur. “Sindsdien heeft de partij zich ontwikkeld tot een echte gemeentepartij, die in alle wijken in de stad en ook in het buitengebied met haar dorpen aanwezig is”, aldus scheidend voorzitter Huigens. “We zetten nadrukkelijk in op het verbinden van mensen in al die gebieden. En daar past een nieuwe structuur en een groter bestuur bij, waarbij tegelijk ook de rolverdeling en de ondersteuning van bestuur en fractie scherper is vastgelegd. Ik ben bijzonder trots dat onze partij zich in zo’n korte tijd heeft ontwikkeld tot een moderne en vooruitstrevende partij, met het hart op de juiste plek en een nieuw bestuur dat zich vooral kenmerkt door gezond verstand, een pragmatische aanpak en een groot geloof in meer inspraak voor de burger. Ik geef daarom dan ook in alle vertrouwen en enthousiasme de hamer over aan Michiel.”

Community

Michiel van Asselt

Michiel van Asselt is sinds zijn benoeming als bestuurder het afgelopen jaar vooral bezig geweest met het aantrekken van nieuwe mensen en het samenstellen van het nieuwe bestuur. Samen is vervolgens de blauwdruk gemaakt voor activiteiten in de komende twee tot drie jaar. Van Asselt: “We zien GB het liefst als een community, waar mensen de ruimte krijgen om met elkaar in discussie te gaan en we via GB-informatiesessies en diepte-artikelen een bijdrage leveren aan meer kennis en een gezonde dialoog. En daarbij lopen we niet weg voor moeilijke onderwerpen zoals het dragen van mondkapjes, de ingrijpende gevolgen voor onze economie door de pandemie, de vaccinatie, de energietransitie en bijvoorbeeld ook de immigratie. Scherp debatteren met respect voor elkaar maakt ons allemaal rijker en verbindt ook. Die verbinding zien we als cruciaal om samen het hoofd te bieden aan alles wat er op ons afkomt. En we hopen natuurlijk dat onze inspanningen worden beloond doordat meer inwoners ervoor kiezen via een lidmaatschap actief deel te nemen aan onze partij. Daarnaast is het belangrijk dat de fractie haar ruimte krijgt en houdt om in de politieke arena het partijprogramma te verdedigen en de verbinding met andere partijen te zoeken. Tegelijkertijd zien we echter ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de inwoners van Apeldoorn meer te betrekken in dat politieke proces. Politiek en Praktijk liggen nog steeds te ver uit elkaar en GB wil vooral ook daar een brug slaan en verbinden.”

Burgerinspraak

GB-Apeldoorn heeft dan ook per direct een Burger Inspraak Telegram Groep geopend. Telegram is een soort WhatsApp. In deze app kunnen ook polls worden gehouden om de mening van inwoners beter en sneller in kaart te brengen. De app is ook bedoeld om de dialoog met elkaar op gang te brengen en staat daarom open voor alle inwoners. GB-bestuurders houden themadiscussies en treden op als moderator om de dialoog scherp en respectvol te houden. Aanmelden en gebruik is kosteloos en geïnteresseerden kunnen via de link https://t.me/joinchat/SG0OpwQ5LZ0w9woU direct deelnemen.