Stedendriehoek

Financiële impuls voor Veluwse vakantieparken

Vitale Vakantieparken Veluwe blijft aankomende jaren werken aan een kwaliteitsimpuls voor de Noord-Gelderse vakantieparken. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vorige week de Nationale Actie-agenda vakantieparken 2021-2022 ondertekend. Daarmee komt 1,4 miljoen euro beschikbaar voor projecten om de regionale en lokale aanpak van vakantieparken in Nederland te ondersteunen. Namens de stuurgroep Vitale Vakantieparken zette voorzitter Henk Lambooij zijn handtekening.

Om de verschillende problemen die spelen op de vakantieparken aan te pakken, is een samenwerking van vele partijen noodzakelijk. Vitale Vakantieparken Veluwe bestaat inmiddels al zeven jaar. De samenwerking van Provincie en gemeenten daar heeft niet alleen veel inzicht opgeleverd in de aard en omvang van de vraagstukken, er zijn ook concrete resultaten te melden. Goede voorbeelden daarvan zijn de Ontwikkelingsmaatschappij VVP, het Kwaliteitsteam en het Gelderse ondermijningsproject Ariadne. Deze ervaring heeft zij ook graag ingebracht in de landelijke samenwerking. Ook is er inmiddels een app ontwikkeld waarmee professionals sneller problematiek kunnen vastleggen.

De nieuwe Nationale Actie-agenda ondersteunt de Veluwse aanpak. Provincie en gemeenten zijn dan ook blij met deze agenda, die enerzijds ondernemerschap stimuleert en ondersteunt en anderzijds ook kan helpen bij de aanpak van misstanden. Bijvoorbeeld hoe om te gaan met de kwetsbare mensen die op de parken wonen, regelmatig in een moeilijke positie. Verder zijn de betrokken partijen erg tevreden met het feit dat er meer aandacht is voor duurzaamheid van vakantieparken. Zeker op de Veluwe een belangrijk onderwerp, waar de komende jaren hard aan wordt gewerkt.

Peter van ’t Hoog, gedeputeerde Gebiedsagenda Veluwe: “Het programma Vitale Vakantieparken heeft al mooie resultaten geboekt. Fijn dat vanuit Den Haag hier aandacht en financiële ondersteuning voor is. We blijven de sector, die het nu zeer zwaar heeft, zo goed mogelijk ondersteunen.”