Stedendriehoek

Film over nieuwe inrichting Lampenbroek

Natuurgebied Lampenbroek wordt anders ingericht dan het nu is. Dat gebeurt door Waterschap Vallei en Veluwe en Natuurmonumenten in opdracht van de provincie Gelderland. Het veranderende klimaat, agrarisch gebruik en natuur zijn de pijlers onder de nieuwe inrichting. De laatste jaren werkten de initiatiefnemers samen met een klankbordgroep de plannen uit tot een schetsontwerp. Een informatieve film toont de stand van zaken en het verdere proces.

Lampenbroek ligt op de overgang van de Veluwe naar het IJsseldal, ten zuiden van het dorp Klarenbeek. Het natuurgebied ligt in een omvangrijke laagte waar (de aftakkingen van) de Verloren Beek en de Loenense Beek samenstromen tot de Voorsterbeek en waar schoon bronwater, ofwel kwelwater, afkomstig van de Veluwe, aan de oppervlakte komt. Dit natuurgebied maakt deel uit van het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en is grotendeels in bezit van Natuurmonumenten en provincie Gelderland.

Schetsontwerp

In de film komt het schetsontwerp aan bod. Belanghebbenden kunnen dit schetsontwerp inzien en verbeteringen of suggesties aanbrengen tot begin augustus 2021. Een persoonlijk gesprek om het schetsontwerp beter uitgelegd te krijgen kan ook. Als het schetsontwerp klaar is, gaat het over in een definitief ontwerp. De film is te zien via www.youtube.com/watch?v=6NRs-hiG2EQ of www.vallei-veluwe.nl/lampenbroek. Deze website biedt meer informatie over de plannen.