Stedendriehoek

Feestelijke lancering spoedplein website HOOG en Gelre

APELDOORN – Woensdagmiddag 19 juni is op feestelijke wijze de nieuwe website van het spoedplein live gegaan: https://www.spoedpleingelre.nl. Hier kunnen patiënten en zorgverleners informatie vinden over het spoedplein in Zutphen en Apeldoorn. En ook over waar de patiënt het beste terecht kan met zijn spoedvraag. De website is tot stand gekomen door  samenwerking tussen huisartsenorganisatie HOOG en Gelre.

Ontzuilen
Bart Smit, voorzitter Raad van Bestuur HOOG: “Het mooie van deze samenwerking vind ik dat we hiermee expertises en personeel samenvoegen.  Omdat we deze expertise aan de voorkant beter bundelen, verhogen we de deskundigheid en kwaliteit van het triagetraject. Er wordt vanuit verschillende perspectieven gekeken wat er op dat moment het beste is voor de patiënt, zodat spoed spoed blijft en we vervolgens beter kunnen bekijken waar de patiënt echt thuishoort.“

Samenwerking
Pier Eringa, voorzitter Raad van Bestuur Gelre ziekenhuizen: “Ik ben echt trots op de mooie samenwerking tussen eerstelijns en tweedelijns zorg op het spoedplein. Doordat huisarts en medisch specialist nauw samenwerken, krijgt de patiënt de juiste spoedzorg door de juiste zorgprofessional. Ook mooi dat we ons hiermee goed voorbereiden op de toekomst. In onze regio gaat het aantal patiënten steeds verder toenemen, vooral door vergrijzing. Door deze samenwerking op het spoedplein kunnen we straks meer patiënten zien.”

Wat is het spoedplein?
Op het spoedplein in Zutphen en Apeldoorn werken huisartsen en zorgprofessionals van HOOG samen met medisch specialisten en zorgprofessionals van Gelre om de juiste spoedzorg op de juiste plek te verlenen. Patiënten uit de regio kunnen hier terecht met hun spoedvraag. Groot voordeel is straks dat de patiënt niet telkens opnieuw zijn verhaal hoeft te doen. Het doel is: één balie, één team, één taak. Huisartsen en medisch specialisten kijken op dit moment naar mogelijkheden om de spoedzorg nog efficiënter in te richten, zodat de patiënt sneller geholpen wordt. Ook met andere ketenpartners, zoals ambulancedienst, verpleeghuiszorg, wijkzorg en acute psychische zorg, wil men nauwer gaan samenwerken op het spoedplein.

Waar terecht met spoedvraag?
Aanvragers kunnen op de spoedplein website eerst een aantal vragen doorlopen. Aan het eind krijgen men dan advies wat ze het beste kunnen doen. Is de zorgvraag acuut? Bel dan altijd meteen 112.