Stedendriehoek

Even kennismaken met de nieuwe gemeenteraadsleden

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is bekend. Diverse politieke partijen hebben zetelwinst geboekt en daardoor de komende vier jaar meer vertegenwoordigers in de gemeenteraad dan de afgelopen vier jaar. Andere fracties juist minder en sommige bleven gelijk.

Onder de 39 leden van de nieuwe gemeenteraad, die woensdag 30 maart wordt geïnstalleerd, zijn verschillende nieuwe gezichten. Drie van hen introduceren we nu op deze pagina, en ook de komende weken komen nieuwe gemeenteraadsleden aan bod. Vandaag Ellen Soorsma (GroenLinks), Soler Berk (VVD) en Talitha Laros (GB-Apeldoorn).


Ellen Soorsma (GroenLinks)

Stelt u zich even voor. Wanneer bent u geboren en waar? Woont u al lang in de gemeente Apeldoorn? Wat is uw burgerlijke staat?

Ik ben Ellen Soorsma en ik ben 45 jaar oud. Met heel veel plezier woon ik inmiddels veertien jaar in Apeldoorn-Zuid. Oorspronkelijk kom ik uit Anna Paulowna (kop van Noord-Holland). Vanuit daar ben ik gaan studeren in Groningen. Na twaalf mooie jaren in deze stad te hebben beleefd, besloten mijn vriend en ik dat we wilden verhuizen naar een stad wat meer in het midden van het land. We zochten een plaats die wel stedelijk aandoet, maar niet voelt als een hele grote stad. Daarbij hadden we net één kind (inmiddels hebben we er drie). We zochten daarom vooral een kindvriendelijke, groene stad. We kwamen al snel op Apeldoorn uit, mede door alle mooie faciliteiten die hier zijn. We vinden nog elke dag dat we het zeer hebben getroffen met onze straat, buurt en woonplaats.

Wanneer bent u geïnteresseerd geraakt in de (lokale) politiek? En heeft uw afkomst/omgeving hier invloed op gehad?
Sinds 2009 werk ik voor een van de Apeldoornse woningcorporaties. Vanuit mijn functie als woonconsulent zie ik bepaalde processen in de gemeente Apeldoorn van dichtbij zoals bijvoorbeeld het inburgeringsproces, het opstarten van de vitaliteitsagenda en hoe hulp (on)beschikbaar is voor mensen. Ik vind dat sommige dingen anders kunnen. Aangezien verandering bij jezelf begint, heb ik besloten mij aan te sluiten bij de lokale politiek.

Ik heb dat gedaan door eerst de cursus Politiek Actief te volgen. Daarna ben ik lid geworden van GroenLinks om voor mij twee belangrijke redenen. Ten eerste wil GroenLinks de gevolgen van klimaatverandering tegengaan. Wij leven nu alsof er na ons geen generaties meer komen. Ik vind dat heel zorgelijk. Daarnaast zet GroenLinks Apeldoorn zich in voor gelijke kansen en gelijkheid in Apeldoorn. Iedereen hoort erbij!

Heeft u al (veel) bestuurlijke ervaring?
Nee! Ik ben geheel groen op dat gebied.

Waar wilt u zich in de politiek in het bijzonder sterk voor maken?
Nou, ik heb best een groot wensenlijstje. Een thema dat alles goed omvat en best lastig is om aan te pakken, is het verkleinen van gezondheidsverschillen. Nederland is welvarend. Inwoners horen bij de rijkste en gezondste mensen ter wereld, we leven gemiddeld lang en gelukkig. Toch zijn hier grote verschillen. Die worden bijvoorbeeld veroorzaakt door de omstandigheden waarin iemand opgroeit, woont, leeft en werkt. Die hebben grote invloed op de gezondheid. Iemand die weinig onderwijs heeft gehad, zwaar fysiek werk doet, geldproblemen heeft en met zijn gezin in een kleine flat in een betonnen wijk woont, heeft een groter risico op een slechte gezondheid. Ook veroorzaakt dit stress. Stress vergroot de kans op ziekte en aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes en COPD. Stress heeft ook invloed op gedrag en het doen- en denkvermogen van mensen. Het zorgt voor onzekerheid, schaamte, minder geloof in eigen kunnen en minder regie over je leven. Het klinkt heel gek, maar hier moet je mensen dus niet gelijk behandelen. We zijn namelijk verschillend en hebben andere behoeften. Dat mag je dan ook verschillend behandelen. Ik zou willen voor Apeldoorn dat we naar de persoonlijke situatie van mensen kijken en mensen niet allemaal hetzelfde traject doorduwen.

Wat hoopt u binnen de gemeenteraad te bereiken?
Voortbordurend op de vorige vraag natuurlijk een duidelijke verkleining van de gezondheidsverschillen. En meer individueel maatwerk voor inwoners. Een stad die rekening houdt met haar toekomstige inwoners. Natuurlijk allemaal in goede samenwerking met de andere raadsleden en partijen. Oh ja, en als ik dan toch aan het opsommen ben: dat er over vier jaar meer mensen naar de stembus komen! Omdat ze het vertrouwen hebben gekregen dat het wat uitmaakt.


Soler Berk (VVD)

Stelt u zich even voor. Wanneer bent u geboren en waar? Woont u al lang in de gemeente Apeldoorn? Wat is uw burgerlijke staat?

Mijn naam is Soler Berk, 39 jaar, gelukkig getrouwd en trotse vader van Sara (7) en Isra (5). Ik ben een zogenoemd ‘Zebrakindje’. Mijn vader komt uit Turkije, is opgegroeid in Apeldoorn en mijn moeder is een echte Achterhoekse. Ik ben geboren in Warnsveld en groeide op in Apeldoorn. Na mijn middelbare school vertrok ik voor mijn studie naar Leiden. Inmiddels ben ik weer bijna drie jaar terug in mijn mooie Apeldoorn.

Wanneer bent u geïnteresseerd geraakt in de (lokale) politiek? En heeft uw afkomst/omgeving hier invloed op gehad?
Thuis spraken wij veel over politiek. Mijn vader is een overtuigd sociaal-democraat en ik merkte al snel dat wij niet altijd op dezelfde manier naar zaken kijken. Dit bracht mooie en interessante gesprekken. Wij hadden het thuis niet breed. Sterker nog, ik kom uit een gezin waar we elke maand een week te kort hadden. Een omgeving en gezin waar je snel leert om je eigen boontjes te doppen en snel volwassen wordt. Op mijn 18e vertrok ik naar Leiden. Een nieuwe fase en andere omgeving. Ik was zoekende en daarom bezocht ik toen verschillende politieke jongerenorganisaties. Al gauw merkte ik dat ik mij thuis voelde bij de JOVD. En van het een kwam het ander. En al gauw volgde het voorzitterschap van de afdeling Leiden e.o. Mijn eerste schreden in de politiek, een fantastische leerschool. Zo begon mijn liefde en passie voor de lokale politiek, het debat en de inhoud op maatschappelijke thema’s. En dat bracht uiteindelijk mijn eerste baan: ik startte als persoonlijk medewerker van een lid van de Tweede Kamer. Een geweldige ervaring en leerschool in het nationale hart van de democratie.

Heeft u al (veel) bestuurlijke ervaring?
Ik ben altijd bestuurlijk actief geweest en ben graag bezig met relevante dingen. Ik vind namelijk dat je opgedane ervaring en netwerken moet delen. De afgelopen jaren heb ik verschillende bestuurlijke functies bekleed in het sociaal-maatschappelijke domein en het bedrijfsleven. Organisaties die mij vormden zijn: Stichting Lezen & Schrijven, Missing Chapter Foundation, de Haagse Sociale Fondsen, Respect Foundation en het Humanity House. Daaruit volgden eigen initiatieven zoals de landelijke Alliantie KinderArmoede en Stichting Vaste Lasten Pakket.

Waar wilt u zich in de politiek in het bijzonder sterk voor maken?
Ik heb een prettige afwijking dat ik vaak naar zaken kan kijken en denk:  ’t kan toch niet waar zijn! En dan kun je twee dingen doen: je blijven verbazen of dingen aanpakken. Ik ga over tot actie. Ik ben bijvoorbeeld echt verbaasd over de complexiteit binnen het sociale domein. In het bijzonder het armoede/schuldendomein en de jeugdzorg. We vragen als samenleving de meeste vaardigheden van mensen die het minst bureaucratisch vaardig zijn. En zij worden dagelijks overspoeld met zaken die onbegrijpelijk zijn en soms ook niet kloppen. Het loont daarom te investeren in preventie en hulp aan de voorkant.

Wat hoopt u binnen de gemeenteraad te bereiken?
Dat ik mijn steentje mag bijdragen aan een stad die sociaal rechtvaardiger is en preventie de norm is. Een stad waar we naar elkaar omzien en Apeldoorners samen de schouders zetten onder vraagstukken die ons allen aangaan. Ik wil dan ook allianties en bondgenootschappen smeden met de raad en met onze stad.


 

Talitha Laros (GB-Apeldoorn)

Stelt u zich even voor. Wanneer bent u geboren en waar? Woont u al lang in de gemeente Apeldoorn? Wat is uw burgerlijke staat?
Mijn naam is Talitha Laros. Ik ben geboren en opgegroeid in Harderwijk. Toen ik in het schooljaar 2016/2017 aan het Saxion in Apeldoorn begon met mijn studie Security Management, woonde ik nog met mijn twee kleine kinderen in Ermelo. Gelukkig werd ik ingeloot voor een woning, en woon ik nu zo’n vijf jaar in Apeldoorn met mijn twee zoontjes van 9 en 6 jaar oud en onze Rhodesian Ridgeback van 5 maanden.

Wanneer bent u geïnteresseerd geraakt in de (lokale) politiek? En heeft uw afkomst/omgeving hier invloed op gehad?
Ik weet dat nog goed. Ik begon die ochtend met frisse tegenzin. Alweer een Studie Loopbaan Begeleiding (SLB)-opdracht, vaak zat niet de leukste onderdelen van je opleiding. In het gemeentehuis kreeg mijn klas de opdracht om over een fictief evenement dat georganiseerd zou worden, te debatteren. We werden in partijen ingedeeld met vooraf bepaalde uitgangspunten. Eenmaal aan het debatteren begon ik er plezier in te krijgen. Na afloop van het debat werd ik aangesproken door Ben Hendrikse, of ik geen interesse had in de politiek en een keer langs wilde komen bij de fractie.

Heeft u al (veel) bestuurlijke ervaring?
Ik heb bij Lokaal Apeldoorn bijna twee jaar gewerkt in de functie van fractievertegenwoordiger en fractieassistent. Ik ben er een poosje uitgeweest en nu alweer bijna een jaar werkzaam voor GemeenteBelangen Apeldoorn. De aankomende periode mag ik voor deze partij als raadslid aan het werk.

Waar wilt u zich in de politiek in het bijzonder sterk voor maken?
Als professional wil ik mijn focus leggen op openbare orde en veiligheid, informatiebeveiliging, privacy en data-ethiek. Al vind ik het moeilijk om te kiezen. Er zijn zoveel mensen, dieren en onderwerpen die om onze aandacht vragen of misschien zelfs de hoop op deze aandacht hebben opgegeven.

Wat hoopt u binnen de gemeenteraad te bereiken?
Ik wil burgerparticipatie een nieuwe inhoud geven. De inwoners moeten vooraf en op tijd betrokken worden bij de gesprekken over de ethische aspecten, de gevolgen voor hun privacy en de noodzaak van het nieuwe plan. De inwoners moeten meer grip krijgen op het beleid in de gemeente, waardoor ze zich daar veiliger en prettiger voelen.