Stedendriehoek

Even kennismaken met de nieuwe gemeenteraadsleden

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen, inmiddels alweer twee maanden geleden, heeft de nodige verschuivingen teweeg gebracht binnen het politieke landschap in Apeldoorn.

Diverse politieke partijen hebben zetelwinst geboekt en daardoor de komende vier jaar meer vertegenwoordigers in de gemeenteraad dan de afgelopen vier jaar. Andere fracties juist minder en sommige bleven gelijk.

Onder de 39 leden van de nieuwe gemeenteraad zijn verschillende nieuwe gezichten, maar ook raadsleden die al minimaal een raadsperiode hebben gediend. Drie van hen introduceren we nu op deze pagina: Henk van de Weerd (SGP), Rosanne de Groot (Lokaal Apeldoorn) en Henk Veneman (GroenLinks).


 

Henk van de Weerd (SGP)

Wilt u zich even voorstellen?

Mijn naam kunt u boven dit stukje lezen. Ik ben 33 jaar, getrouwd en vader van drie lieve kinderen. Vanaf ons huwelijk in 2010 wonen mijn vrouw en ik in Apeldoorn. De eerste tien jaar in De Maten en sinds twee jaar in het Woudhuis. Ik werk als leerkracht en teamleider bovenbouw op de Eben-Haëzerschool in Apeldoorn. Ik vind het heel belangrijk om van betekenis te zijn in de maatschappij en waar kan dat beter dan in het basisonderwijs? Ik geniet van het lesgeven en denk ook graag mee in alles wat er bij komt kijken om een school en team optimaal te laten functioneren. Verder rond ik momenteel mijn studie Algemene Cultuurwetenschappen af en ben ik als vrijwilliger betrokken bij het Bijbelcentrum in Apeldoorn.

Waar komt uw belangstelling voor de (lokale) politiek vandaan?

Mijn motivatie om de politiek in te gaan komt vooral vanuit mijn overtuiging dat ik als christen een goede boodschap heb door te geven. Het christelijke leven volgens de tien geboden biedt voor mij een helder afwegingskader bij veel maatschappelijke vraagstukken. Door vanuit deze grondhouding te handelen hoop ik mijn bijdrage te mogen leveren aan een betere maatschappij. Contact met de plaatselijke fractie zorgde ervoor dat ik zo`n vijf jaar geleden politiek actief ben geworden. Eerst als fractie-assistent, later als fractievertegenwoordiger.

Heeft u al (veel) bestuurlijke ervaring?

Naast mijn baan in het basisonderwijs ben ik verschillende jaren voorzitter geweest van het jeugdwerk in mijn kerkelijke gemeente. Daar gingen heel wat uurtjes inzitten, maar dat deed ik met alle liefde. Bij dat werk heb ik altijd de jongeren, om wie het immers ging, op mijn netvlies gehouden. Ik probeerde ze ook zoveel mogelijk te betrekken bij de keuzes die we maakten. Dat is wat ik wil vasthouden nu ik als raadslid de Apeldoornse inwoners vertegenwoordig. Verder was ik de afgelopen vier jaar als fractievertegenwoordiger al actief voor de SGP. Dat is een mooie basis om nu als raadslid aan de slag te gaan.

Waar wilt u zich in de gemeenteraad in het bijzonder sterk voor maken?

Een sociale, veilige en groene gemeente Apeldoorn waarin we oog hebben voor elkaar! We zijn met inmiddels meer dan 165.000 inwoners in onze prachtige gemeente en dit aantal groeit. Iedereen verdient een plek om te wonen, er zal dus flink bijgebouwd moeten worden. Apeldoorn moet voor iedereen een veilige leefomgeving zijn waarin men met een gerust hart over straat kan en waar een ieder de zorg en aandacht ontvangt die passend is. Om dit te financieren moeten we keuzes maken. Een sociaal netwerk is daarbij voor iedereen belangrijk. Er zijn tal van voorbeelden te noemen waarbij inwoners extra zorg of aandacht verlenen aan mensen in hun omgeving. Dergelijke initiatieven wil ik stimuleren en faciliteren. Verder maak ik me sterk voor een betrouwbare overheid die transparant en servicegericht werkt. Ik ontvang te vaak berichten van inwoners die ervaren tegen een muur van onbegrip of onbereikbaarheid aan te lopen. Dat trek ik me aan en vind ik uiterst ongemakkelijk. De gemeente is er voor de burgers en niet andersom.


 

Gemeente Apeldoorn – Raadsleden. de Groot. Foto Rob Voss – www.robvoss.nl

Rosanne de Groot (Lokaal Apeldoorn)

Wilt u zich even voorstellen?

1988, het jaar dat Nederland het EK voetbal won, maar ook het jaar waarin ik ben geboren. In Apeldoorn ben ik geboren en opgegroeid. Toen ik op mijn 16e/17e levensjaar moest gaan nadenken over een studierichting, twijfelde ik tussen de modevakschool, het conservatorium en rechtsgeleerdheid. Het is rechten geworden. Kleding en muziek maken bleven mijn hobby. Ik heb dan ook even, tijdens de studie, een uitstap gemaakt naar Amsterdam, maar ik ben na mijn studie weer terug gegaan naar Apeldoorn. Mijn vertrouwde stad met familie en vrienden. Ik woon hier met mijn man en kinderen in Orden. Ik ben advocaat bestuursrecht/ruimtelijk ordeningsrecht in Arnhem bij Stellicher Advocaten.

Waar komt uw belangstelling voor de (lokale) politiek vandaan?

Tijdens de studie rechtsgeleerdheid ontstond mijn interesse voor het bestuurs- en staatsrecht. Toen ik na mijn studie eerst ging werken als jurist bij de provincie Gelderland, wist ik dat ik op enig moment ook een rol wilde spelen in de politiek. Dat gevoel is naarmate de jaren verstreken alleen maar gegroeid. Ik vond mijzelf daar als twintiger echter nog niet klaar voor.  Ik vond dat ik eerst ervaring op moest doen qua persoonlijke ontwikkeling en qua werk.  Vorig jaar heb ik dit concreet gemaakt en de keuze gemaakt om een actievere rol in de politiek te willen spelen. Ik ben er klaar voor!

Heeft u al (veel) bestuurlijke ervaring?
Ik heb in mijn werk als jurist en nu als advocaat veel kunnen zien en ervaren wat politiek is en wat dat betekent voor bepaalde ontwikkelingen, projecten of besluiten. Echt bestuurlijke ervaring heb ik even opgedaan als bestuurslid van de korfbalvereniging als twintiger en nu als junior partner bij Stellicher Advocaten.

Waar wilt u zich in de gemeenteraad in het bijzonder sterk voor maken?

De thema’s recreatie (zowel dag- als verblijfsrecreatie en evenementen), wonen en ruimtelijke ontwikkeling hebben toch wel mijn voorkeur. Die onderwerpen sluiten aan bij mijn ervaring en interesses. Gezien het grote woningtekort, zal het thema wonen ook wel de komende jaren een actief thema worden. Niet allemaal dezelfde woningen uiteraard, maar afgestemd op de wensen van de inwoners van Apeldoorn. Iedereen moet fijn kunnen wonen in Apeldoorn, toch? En wat fijn wonen betekent, is voor iedereen verschillend. Daarbij komt dat de omgeving (groen, winkelcentra, infrastructuur), ruimtelijke ontwikkeling, evenementen, recreatie, sport etc. allemaal bij kunnen dragen aan een fijne en gezellige leefomgeving. Ik draag daar in ieder geval graag mijn steentje aan bij!


 

Henk Veneman (GroenLinks)

 

Wilt u zich even voorstellen?

In 1951 ben ik geboren in de mooie gemeente Ommen. Op zevenjarige leeftijd verhuisden we naar Oud-Avereest in het Reestdal. Mijn ouders begonnen een boerenbedrijf. Daar, midden in de natuur, werd mijn liefde gewekt voor alles wat groeit en bloeit. Na de lagere school ging ik naar de Hogere Burgerschool in Meppel (dagelijks 20 kilometer heen en weer op de fiets). Daar ‘kweekte ik de longen’ om tot de beteren te horen wanneer er geschaatst kon worden. Dat schaatsen werd een volgende passie. Tot op de dag van vandaag. Een leven lang leren en een leven lang sporten past bij mij.

Als oudste zoon werd me gevraagd het boerenbedrijf voort te zetten. Ik koos anders: de Pedagogische Academie in Zwolle. Ik wilde onderwijzer worden, omgaan met mensen. Net als mijn leraar van de lagere school, met de kinderen er op uit kunnen gaan, ook de natuur in, sporten en leren. Na twee banen op scholen in Nieuwolda en Lemmer werd ik directeur van een basisschool in Hardenberg en raakte gefascineerd door het Jenaplanonderwijs. Het kortst samen te vatten als: leren samenleven. De ontwikkeling als mens staat voor op de ontwikkeling van kennis. In 1985 werd ik directeur van een door ouders opgerichte Jenaplanschool in Hoogezand.

In die jaren kon ik jarenlange trainingsarbeid als marathonschaatser omzetten in deelname aan de Elfstedentocht: een droom ging in vervulling. In mijn periode als zzp-er in onderwijsontwikkeling belandde ik in 2000 in Apeldoorn. En raakte natuurlijk betrokken bij de schaats- en skeelerclub DNIJ. Eerst als actief sporter en trainer en na mijn pensionering ook als voorzitter. En nog steeds schaats, skeeler en fiets ik om fit te blijven en neem nog deel aan wedstrijden voor masters (‘oude knarren’).

Waar komt uw belangstelling voor de (lokale) politiek vandaan?

In mijn jaren al onderwijzer was ik ook lid van de vakbond en bekleedde bestuurlijke posities. In grote congressen mee-debatteren over de toekomst van het onderwijs. In die jaren was ik ook voorzitter van de PvdA-afdeling in Hardenberg. Als onderwijzer aan een openbare school kon je toen geen raadslid worden, ander was dat waarschijnlijk wel een streven geweest. In de jaren negentig koos de PvdA een onderwijs-economischer koers (Ritzen). Dat maakte dat ik de PvdA de rug toekeerde en lid werd van GroenLinks. Ook meer een milieupartij toen. Mijn ambitie om politiek actief te worden voor de fractie kon pas gerealiseerd worden nadat ik met pensioen ging.

Heeft u al (veel) bestuurlijke ervaring?

In mijn bagage neem ik de ervaring mee van het leiding geven aan schoolteams. Vanaf 2017 ben ik voorzitter van de club DNIJ. Ik ben betrokken bij het uitvoeren van ambities van het sport- en beweegakkoord en ben bestuurder bij de stichting Inclusive Wave. Ook ben ik lid van de ledenraad van de schaatsbond.

Waar wilt u zich in de gemeenteraad in het bijzonder sterk voor maken?

In de politiek wil ik me er sterk voor maken dat iedereen gelijkwaardig mee kan tellen. We leven in een welvarende samenleving. En toch is er nog veel ontwikkelwerk, ook op lokaal niveau. Het tegengaan van ongelijkheid. Te veel mensen kunnen nog niet voluit meedoen op basis van een handicap, kleur of  geaardheid. Er is nog armoede. De zorg kan meer op menselijke maat. Meer mensen gezond aan het bewegen krijgen. En de zorg voor ons milieu. Dat zullen mijn speerpunten zijn. Een groener, socialer en inclusiever Apeldoorn.