Stedendriehoek

Europese subsidie voor energieproject Apeldoorn en Loenen

APELDOORN – De gemeente Apeldoorn en de Stichting Duurzame Projecten Loenen ontvangen een Europese subsidie voor het ontwikkelen en bouwen van een virtuele elektriciteitscentrale. Met de subsidie en met financiële steun van de Provincie Gelderland gaat Loenen aan de slag om binnen twintig jaar energieneutraal en zelfvoorzienend te zijn.

Alle energie die lokaal wordt opgewekt met zonnepanelen of andere duurzame energieopwekkers, wordt via de virtuele elektriciteitscentrale aangestuurd en samengevoegd. Zo kan vraag en aanbod van energie beter op elkaar worden afgestemd. “In plaats van het terugleveren van een overschot aan energie aan het net kan deze energie ook aan een andere dorpsbewoner worden geleverd die energie nodig heeft”, aldus initiatiefnemer André Zeijseink over het project.

Wethouder Mark Sandmann is heel blij met de subsidie: “Het is een enorme opsteker voor een prachtig project waarin we als gemeente nauw samenwerken met de Stichting Duurzame Projecten Loenen. Met het verkrijgen van deze subsidie komt het realiseren van onze ambitie om op termijn energieneutraal te zijn, weer een stap dichterbij.”

Het initiatief in Loenen maakt deel uit van een breder project, cVVP (Community-based Virtual Power Plants), binnen het Europese Interreg NWE Programma. Het project richt zich op de versterking van lokale energie-initiatieven die leiden tot het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in Noordwest-Europa. In het project wordt samengewerkt met partners uit België en Ierland, onder leiding van de TU Eindhoven. Op de agenda staat niet alleen de virtual power plant in Loenen, maar ook mogelijkheden voor virtual power plants in Apeldoorn.

Het project biedt daarmee een goede kans om een impuls te geven aan de Apeldoornse en Loenense energieambities. “Hiermee gaan we sneller dan in het energieakkoord van Parijs is voorzien én sneller dan de regering voor ogen heeft. We gaan laten zien dat het kan”, stelt Willem Dikker Hupkes, voorzitter van Duurzame Projecten Loenen.

Het cVVP-project heeft een totale omvang van 6 miljoen euro. De Europese bijdrage voor de Stichting Duurzame Projecten Loenen bedraagt circa 850.000 euro en voor de gemeente Apeldoorn circa 160.000 euro.