Entertainment

Matrozenkoor Apeldoorn bruist van activiteiten.  

Nieuwe CD.

Het MatrozenkoorApeldoorn.nl, het Goede Doelenkoor, is 2024 voortvarend afgevaren.

In januari heeft het koor, na vele repetities, haar derde CD met de titel “Zorg dat je d’r bij komt “ uitgebracht. Fraaie oude zeemansliedjes, maar ook gezellige meezingers en gevoelige luisterliedjes. Een variatie van Nederlandstalig repertoire zoals het koor die ook vertolkt tijdens haar optredens.

Het Matrozenkoor Apeldoorn, ook wel het Goede Doelenkoor genoemd, treedt tientallen keren op in de regio. Bij veel woon-zorgcentra worden wij regelmatig uitgenodigd om een gezellige middag of avond te verzorgen. Maar ook op openbare bijeenkomsten is het koor te horen. Het grote meezingscherm, waarop de teksten worden geprojecteerd, beweegt de gasten steeds weer tot meezingen. Het is altijd een gezellige boel.

De nieuwe CD is voor € 10,00 te verkrijgen bij de koorleden en tijdens de optredens.

Goede Doelen 2024

De gages van de optredens, de opbrengsten van de Cd’s en collectes gaan in de Goede Doelen-pot, waaruit jaarlijks de door de matrozen gekozen goede doelen worden gefinancierd. Die goede doelen moeten in de regio Apeldoorn zijn gevestigd, hoofdzakelijk door vrijwilligers worden geleid en ze moeten een financieel steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.

Voor 2024 zijn de volgende goede doelen gekozen.

De Stichting Gewoon Gegund.

Deze Stichting draagt zorg door activiteiten en materialen voor jongeren, jongvolwassenen en gezinnen waar gedragsuitdagingen extra aandacht vragen, ontzorgen nodig is en/of sprake is van weinig financiële draagkracht.

De Stichting Huis van Ontmoeting.

Deze Stichting heeft als doel activiteiten die staan voor welzijn, ontmoeting en zingeving voor alle mensen in de wijk De Maten, ongeacht leeftijd, geloofsovertuiging, geaardheid, beperking of culturele achtergrond financieel mogelijk te maken.

Bobbie Foundation.

Bobbie Foundation ondersteunt kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar in gezinnen die in financiële nood verkeren, door hen jaarlijks wat onbezorgde momentjes te geven waarin ze kunnen genieten. Een cadeautje, nieuwe schoolspulletjes of een leuk uitje brengt een glimlach in het leven van een kind.

In een benefietoptreden voor de goede doelen worden de cheques met veel plezier uitgereikt en de ontvangers zijn altijd blij verrast en dankbaar voor de ondersteuning.

Daar doet het koor het voor.

Voor meer informatie: www.matrozenkoorApeldoorn.nl