Entertainment

Kunst en kamermuziek

APELDOORN – De derde aflevering in de reeks CODA Classique belooft op donderdag 9 maart meer ervaring dan concert te worden. Het Simeonkwartet neemt het publiek mee in Canto Ostinato van Simeon ten Holt.

Als compositie over tijd, ruimte en eeuwigdurende beweging vormt dit legendarische werk een krachtige combinatie met de tentoonstelling Behind the screens  50 jaar – computerkunst in CODA Museum. Canto Ostinato wordt uitgevoerd op vier vleugels. Het publiek mag het naar keuze zittend of liggend ondergaan. CODA Classique is een serie waarin de wisselwerking tussen kunst en kamermuziek centraal staat.

CODA Classique verbindt Canto Ostinato en digitale kunst

In het oeuvre van Simeon ten Holt (1923-2012) is Canto Ostinato het bekendste werk. Het geldt als een van de belangrijkste stukken van de hedendaagse Nederlandse muziek. Ten Holt schreef het in de jaren zeventig van de vorige eeuw. De titel verwijst naar een kort muzikaal motief (Canto) en herhaling (Ostinato). Met motieven van vijf noten die steeds worden herhaald, krijgt Canto Ostinato een heel harmonisch karakter. De noten liggen hierbij vast, maar de uitvoerenden bepalen hoe die worden gespeeld. Dat betekent dat het werk nooit hetzelfde klinkt en ‘werk in uitvoering’ blijft. Van de musici vraagt het dat ze elkaar goed aanvoelen, op elkaar reageren en elkaar de ruimte geven. Het programma begint om 19.00 uur met een rondleiding door de tentoonstelling Behind the screens – 50 jaar computerkunst. Om 19.30 uur is er koffie en thee en om 20.00 uur start het concert (zonder pauze).

Simeonkwartet

Het Simeonkwartet bestaat uit de pianisten Cathelijne Maat, Esther Scheerder, Jacobus den Herder en Emile Engel. Het ensemble legt zich sinds 1996 toe op de composities voor vier vleugels van de Nederlandse componist Simeon ten Holt. Tijdens diens leven hadden de pianisten regelmatig contact met Ten Holt over de uitvoering van zijn werken. De reacties waren soms euforisch (‘precies zoals ik het bedoeld heb’) tot vernietigend (‘nooit meer uitvoeren!’). Deze kritieken leidden tot nog meer studie en diepgang om de muziek beter te begrijpen. “Wij denken dat we diep in de ziel van Simeon ten Holt zijn doorgedrongen, zeker wat Canto Ostinato betreft.” In 2019 werd een uitvoering van Canto Ostinato door het Simeonkwartet rechtstreeks op Radio 4 uitzonden en in 2020 herhaald. Jaarlijks geeft het kwartet concerten in onder meer de St. Bavokerk in Haarlem en de Beurs van Berlage in Amsterdam.

In Canto Ostinato zijn alle pianopartijen met elkaar verweven. Piano 1 (Jacobus den Herder) speelt het hele stuk door de hoofdlijn in een melodisch motief van vijf noten. Piano II (Cathelijne Maat) speelt hetzelfde motief, maar in een andere volgorde. De laatste noot uit het motief van piano 2 is de eerste noot van het motief van piano 1, waardoor een hypnotiserend echo-effect ontstaat. De ritmische basis wordt gevormd door Esther Scheerder en Emile Engel. De lichtshow is ontworpen door Mark Hengeveld.

Publiek ademt mee

Toehoorders beleven dit meesterwerk op de manier die bij hun stemming past. Weggezakt in een van de comfortabele stoelen, banken of andere zitplaatsen die CODA beschikbaar stelt. Of liggend, met (eigen) matjes, dekentjes en kussens. Wie wil mag zich zelfs lopend laten meevoeren in de hypnotiserende muziek en bijbehorende lichtshow. De pianisten voelen aan hoe het publiek mee-ademt met de muziek en reageren daar ook weer op. Met recht een gedeelde ervaring.

Tickets zijn te koop via www.coda-apeldoorn.nl/muziek

Foto: Het Simeonkwartet.

Elk concert begint met een rondleiding in een tentoonstelling in CODA Museum. Op 9 maart is dat Behind the screens – 50 jaar computerkunst, hier met werk van Constant Dullaart en Harold Cohen. (Foto: Sushilla Kouwen/CODA).