Entertainment

Geheimen van het bos komen tot leven

De expositie Bomen in Beeldspraak, met foto’s van Mark Kohn en gedichten van Myrte Leffring en Vicky Francken, is deze zomer te zien midden in de natuur van Het Nationale Park De Hoge Veluwe. De tentoonstelling bestaat uit een reeks bijzondere boomschorsfoto’s.

Gefascineerd door de gedachte dat planten, net als wij, met elkaar kunnen communiceren, begon Mark Kohn in 2017 aan zijn project Trees that Bark, een zoektocht om andere levensvormen in het bos een gezicht te geven, door het fotograferen van boomschorsen. Beide dichters hebben bij iedere boom een gedicht geschreven en wekken zo de geheimen van het bos tot leven.

De vrije natuur van Het Nationale Park De Hoge Veluwe is bij uitstek geschikt als expositieruimte voor deze unieke tentoonstelling. De combinatie van kunst en natuur sluit goed aan bij de visie van de stichters van het Park: Anton en Hélène Kröller-Müller.

Kijken, lezen of luisteren

Wandelend op het pad achter het Museonder, komen bezoekers zeventien houten frames tegen. In elk frame hangen twee foto’s met bijbehorende poëzie. Lees het gedicht of scan de QR-code om de dichters te horen voordragen. De outdoor fototentoonstelling is tot 18 september te zien, op de wandelroute achter het Museonder in het centrum van Het Nationale Park De Hoge Veluwe.

Kijk voor meer informatie en de complete activiteitenagenda op www.hogeveluwe.nl. Voor meer achtergrondinformatie over het project: www.kohn.nl/bomen.