Stedendriehoek

‘Elektriciteitsnet onder hoogspanning’

De fracties GroenLinks en ChristenUnie roepen het college op om na te denken over de gevolgen van het overvolle elektriciteitsnet voor onze klimaatambities.

Paul Baart (GroenLinks): “In Gelderland loopt het hoogspanningsnet tegen de grens aan voor teruglevering van elektriciteit. De hoogspanningsstations en -verbindingen in dit gebied bereiken hun maximale grens van wat kan worden doorgegeven. Daarnaast meldt netbeheerder Liander dat het de grote hoeveelheid zonnestroom nauwelijks meer aan kan. Deze ontwikkelingen hebben hoe dan ook invloed op onze klimaatambities. Het is belangrijk dat we daar op korte termijn zicht op krijgen om waar nodig bij te kunnen sturen.”

De gemeenteraadsfracties zijn benieuwd wat deze beperking betekent voor de geplande grootschalige opwek van zonne-energie in Apeldoorn. Zij willen van de wethouder weten of hij bereid is de zoekgebieden voor zonneparken opnieuw te bekijken op basis van de beperking van het elektriciteitsnet.

De partijen zien niet alleen problemen rond het elektriciteitsnet, maar ook oplossingen. “Het zou goed zijn om veel meer te investeren in opslag van elektriciteit, en actiever in te zetten op slimme, lokale energiehubs. Uiteindelijk willen we dezelfde klimaatambities blijven behalen. Maar misschien moeten we eerder bijsturen dan gedacht”, aldus Willeke de Jager (ChristenUnie).