Stedendriehoek

Een second opinion door Xs2more bij twijfels over re-integratie

Bijna alle werkgevers krijgen er mee te maken: werknemers die zich ziek melden. De meeste medewerkers zullen hun werkzaamheden binnen twee weken weer hervatten. Maar het komt ook voor dat een zieke werknemer langer uit de roulatie blijft. Zowel de werkgever als de medewerker dient te werken aan een effectieve re-integratie. Stagneert dit proces of zijn er gegronde twijfels over het verloop van de re-integratie? Is er bijvoorbeeld onenigheid over geschiktheid of ongeschiktheid tot werken? Is er een geschil over passende arbeid? Of leven er twijfels of de werknemer of de werkgever genoeg inspanningen voor de re-integratie verricht? In dat geval reiken de arbeidsdeskundigen van Xs2more de helpende hand.

Verzuimgeval met vraagtekens
Bijvoorbeeld met een second opinion van een bedrijfsarts  bij een re-integratie. Xs2more biedt werkgevers de mogelijkheid om tegen een schappelijk tarief een beoordeling te laten doen van een verzuimgeval waar vraagtekens bij zijn. Dat kan bijvoorbeeld door tussenkomst van een bedrijfsarts of door een arbeidsdeskundige. Zoals de naam Xs2more al zegt, biedt de organisatie op dit vlak meer. Want de experts helpen werkgevers op een snelle, gedegen en vakkundige wijze tevens met de onderbouwing van het dossier richting het UWV.  Een second opinion bij re-integratie heeft raakvlakken met een second opinion binnen de gezondheidszorg. Hierbij doet de behandelend arts van een patiënt een beroep op de opinie van een andere arts. Wellicht dat die een andere diagnose stelt dan de primaire arts. Met een second opinion bij een re-integratie gaat het ongeveer hetzelfde in z’n werk.

Re-integratie op orde
Een arbeidsdeskundige van XS2more toetst de inspanningen van zowel de werkgever als de werknemer voor re-integratie eerste spoor en re-integratie tweede spoor. Daarna brengt die advies uit voor de te nemen maatregelen om de re-integratie op orde te krijgen of op orde te houden. Dit doet de arbeidsdeskundige op basis van de belastbaarheid die is vastgesteld door de eigen bedrijfsarts. De kosten van een second opinion bij een re-integratie bedragen € 250, – exclusief btw. Het is mogelijk om dit tegen een meerprijs aan te vullen met een bezoek van de arbeidsdeskundige aan de werkplek, indien dit door de werkgever wordt gewenst. Tegen relatief lage kosten weet een werkgever met de second opinion bij een re-integratie van Xs2more dus waar die aan toe is. Misschien dat die daar ook een loonsanctie mee voorkomt. Een zieke werknemer kost al veel geld en dat is daarom wel zo prettig.