Stedendriehoek

Eén miljoen voor de Vrijheid

Provinciale Staten Gelderland hebben ingestemd met het beleidskader Vrijheid. Daarmee gaat de provincie werken aan een nieuwe invulling van herdenken. Bewustwording van onze kostbare vrijheid. Maar nu met het accent op heden en toekomst, gerelateerd aan de geleerde lessen uit het verleden. Vrijheid is niet vanzelfsprekend, ook niet in het hier en nu.

Het programma Gelderland Herdenkt loopt naar verwachting aankomend voorjaar af. 75 Jaar lang is met evenementen en activiteiten de Tweede Wereldoorlog herdacht. Door Covid-19 vindt het herdenken van 75 jaar vrijheid nog – waar mogelijk – in de huidige vorm plaats. Daarmee komt de provincie tegemoet aan de wens van gemeenten, organisaties en vrijwilligers.

“Veel Gelderlanders hebben de bezetting door de Nazi’s zelf niet meegemaakt. De provincie wil vanaf 2021 bewustwording van onze huidige, waardevolle vrijheid blijven vasthouden. Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We willen een impuls geven aan een actieve bewustwording van naoorlogse generaties in Gelderland, aan de onschatbare waarde van vrijheid en hoe wij met elkaar samenleven in deze vrijheid. Daarmee wordt de Tweede Wereldoorlog niet vergeten. Maar staat het goede van wat vrijheid mensen brengt centraal”, aldus Vrijheid-gedeputeerde Peter van ’t Hoog. “Ik wil dat ook voor de nieuwe generatie Gelderlanders het thema Vrijheid belangrijk en relevant blijft. En dat het besef leeft hoe we samen verantwoordelijk zijn daar op een goede manier aan bij te dragen. Met het programma dragen we eraan bij dat we via educatie en nieuwe, jaarlijkse projecten uit het verleden lessen blijven leren. Lessen voor nu en in de toekomst.”

Er wordt voor 2021 voor alle Vrijheid-activiteiten een subsidie van 1 miljoen euro opengesteld. De aanvragen daarvoor kunnen in het eerste kwartaal van dit jaar worden ingediend.