Stedendriehoek

Een fakkeltocht voor de vrede

APELDOORN – Er zijn wereldwijd twee momenten in het jaar waarop vrede centraal staat: 1 januari is sinds 1967 de Internationale dag van de vrede en op 21 september, uitgeroepen door de Verenigde Naties, sinds 1981.

Ter gelegenheid van de viering van de Werelddag van de Vrede op 1 januari houdt de gemeenschap van Sant’Egidio, samen met andere verenigingen, bewegingen en gemeenschappen over de hele wereld, fakkeltochten voor de vrede. Zij wil zo haar zorg laten zien voor de wereld die nog steeds zo verdeeld is en wordt geteisterd door oorlogen, onrecht, armoede en geweld.
In meer dan 150 steden in de wereld worden solidariteitsmarsen georganiseerd. Hierbij lopen mensen met fakkels door de straten en dragen borden met namen van landen waar strijd, oorlog en geweld heerst, ook borden met het woord vrede in vele talen.

‘Vrede begint in hart van ieder mens’
“Apeldoorn mag zich erin verheugen de actiestad voor de Vredeswandeling in Nederland te mogen zijn. Daarmee beperkt de uitstraling zich niet alleen tot deze gemeente, maar heeft de Sant’Egidio-wandeling betekenis voor geheel Nederland. De gemeenschap van Sant’Egidio wijst er op dat vrede begint in het hart van ieder mens. Samen kunnen mensen van goede wil, van welke overtuiging of origine ook, de haat en de angst voor de ander overwinnen. Wij mogen samen met het licht van de fakkels de vrede uitdragen met vertegenwoordigers van vele tradities en zo laten zien dat het kan”, aldus Ronald Dashorst.
“In Apeldoorn houden wij sinds 2015 een Vredeswandeling. In de wandeling met fakkels worden borden meegedragen met de namen van landen in oorlog of conflict en woorden van vrede in alle talen. Ook het nieuwe jaar 2023 willen wij beginnen met een Vredeswandeling. De start is op zondag 1 januari om 17.00 uur op het OLV Kerkplein aan de Hoofdstraat 18. Vandaar beweegt de stoet zich naar het Marktplein, bij monument Kamp Rees. De wandeling gaat verder via Deventerstraat, Kerklaan, Paslaan (synagoge), Gen. van Swietenlaan, Gen. van Heutszlaan, Griftstraat, Wiepkingstraat, Koningshaven, Kayersbeekhof, Molendwarsstraat (Eyup Sultan Moskee), Stationsplein, plaquette voor gevallenen De Kus, naar het eindpunt: Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18. Wij sluiten af met verschillende sprekers, een vredesritueel en een vredesfeest.”
(Foto: Luud Riphagen)