Stedendriehoek

Economisch-administratieve functies blijven groeien

De WW-uitkeringen in de drie regio’s van Overijssel en Gelderland Noord daalden in april ten opzichte van maart in vrijwel alle sectoren. Ook vergeleken met april 2020 was er een afname.

Veel mensen werken in een economisch-administratieve functie. De afgelopen jaren groeide dit aantal, vooral op hoog niveau. Hier liggen dan ook kansen op werk in de regio’s, bijvoorbeeld voor accountants, controllers, belastingadviseurs en data-analisten. In een aantal andere beroepen in deze richting krimpt het aantal werkenden juist, met name op middelbaar niveau. Dit komt door digitalisering en de coronacrisis.

Eind april 2021 verstrekte UWV 8.681 WW-uitkeringen in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. Ten opzichte van vorige maand is dit een afname van 5,3% (-482 uitkeringen). Dit is vrijwel gelijk aan de landelijke afname van 5,6%. De daling deed zich in alle sectoren voor. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen eveneens lager. De regionale daling is 13,9%, oftewel 1.403 uitkeringen. Deze afname is groter dan de landelijke daling het afgelopen jaar (-8,8%).

Veel mensen werken in een economisch-administratief beroep. Het is de grootste beroepsrichting met bijna een vijfde van alle werkenden in Nederland. Zij werken in alle sectoren in een grote variatie aan beroepen: van postbezorgers en (hotel)receptionisten tot accountants en beleidsadviseurs.

De afgelopen jaren steeg het totaal aantal werkenden in deze beroepen. Deze toename zit vooral in functies op hoog niveau, die wat minder gevoelig zijn voor automatisering. Hier zijn in Overijssel en Gelderland Noord dan ook de meeste kansrijke beroepen te vinden, zoals (assistent) accountant en controller, belastingadviseur, vastgoedmanager en data-analist. Daarnaast groeiden sommige middelbare beroepen de afgelopen jaren, zoals medewerker klantcontact en transportplanner. Hier liggen ook kansen op werk in de drie regio’s.

Aan de andere kant zijn er economisch-administratieve beroepen waarin het aantal werkenden krimpt, vooral op middelbaar niveau. Een aantal behoort tot de minst kansrijke beroepen, zoals administratief medewerker, receptionist, secretaresse, bibliotheekmedewerker en baliemedewerker bank. In deze beroepen is het moeilijk om werk te vinden. Dit komt vaak door digitalisering, en ook de coronacrisis heeft meer negatieve gevolgen. Dat blijkt ook uit de vacaturekrimp voor middelbare beroepen in deze richting het afgelopen jaar. Deze afname was zowel landelijk als in Overijssel en Gelderland Noord sterker dan gemiddeld.

UWV geeft voor een aantal beroepen voorbeelden van overstapberoepen met betere kansen op werk. Zo stapten receptionisten in het verleden over naar medewerker klantcontact of ICT-helpdeskmedewerker. De UWV Barometer arbeidsmarkt economisch-administratieve beroepen geeft meer inzicht in de ontwikkelingen binnen deze beroepsgroep.

Meer informatie over de arbeidsmarkt is te vinden op www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie