Stedendriehoek

‘Dyslexie blijft lastig bespreekbaar onderwerp’

Schrijver en sociaal werker Eduard Poot vertelt op donderdag 2 juli zijn verhaal over afstuderen op hbo-niveau met dyslexie. Dat doet hij in het Dyslexiecafé (met een ZOOM-Event) bij Alexis Leerhulpmiddelen aan de Ovenbouwershoek 6 in Apeldoorn. “Mijn presentatie is vooral bedoeld voor mensen die zelf te maken hebben met dyslexie.”

Op 19 oktober 2017 won Eduard Poot met het bedrijfsplan, ondergebracht in zijn afstudeerproject, de aanmoedigingsprijs voor de beste studentondernemer. De ironie was dat hij veertien maanden lang zijn tanden had stukgebeten op het afronden van zijn studie. “Ik kreeg vanuit de praktijk veel lof voor de ideeën die ik uiteen had gezet in mijn scriptie, maar bij de opleiding ontbrak het aan de nodige erkenning. Dit alles leverde een hoop stress op. Bovendien had ik ook nog te kampen met mijn dyslexie, wat niet bepaald in mijn voordeel werkte.” Soms was de samenwerking tussen Eduard en zijn docenten goed, maar meestal verliep deze stroef en pakte dit onwelvoeglijk voor hem uit. Opmerkelijk, gezien de creatieve eigenschappen van Eduard, zeker ook omdat het onderwijs ernaar streeft een creatieve professional te creëren.

Dit boek biedt een praktisch overzicht en is een relaas van zowel de negatieve als de positieve schoolervaringen van Poot. Het geeft inzicht in de ervaringswereld van een leerling die enerzijds als creatief en anderzijds als lastig wordt omschreven. Met zijn eigen verhaal hoopt Eduard Poot anderen te inspireren om niet zomaar op te geven. “Volgens verschillende reacties, mede te danken aan promoties van platformen over dyslexie en/of andere beperkingen, wordt vooral duidelijk dat de problematiek erg herkenbaar is. Voor zowel ouders als voor mensen met een functiebeperking. Zoals in mijn boek blijkt, blijft dit vooral een lastig bespreekbaar onderwerp bij een gedeelte van de docenten.”