Stedendriehoek

Duurzaamheid zit in de bedrijfsfilosofie ingebakken

De Eijk Groep bestaat uit vier ondernemingen onder één dak: Eijkelboom BV, Boogaart Almere BV, Buro de Eijk en De Eijk Duurzaam Werk. “Samen zijn we nu een van de grootste spelers op de Nederlandse markt voor groenvoorziening in de breedste zin van het woord”, vertelt Arnold Pasman, bedrijfsleider Apeldoorn. “Wij verzorgen de inrichting, onderhoud en zelfs het managen van allerlei terreinen en openbare ruimte(n). Bijkomend voordeel is dat wij gezamenlijk nog beter in staat zijn om grote aanbestedingen uit te voeren en u full service te bedienen.”

De Eijk Groep is voornamelijk opererend in midden Nederland en heeft drie uitvalbasissen: Apeldoorn, Utrecht en Almere. Het bedrijf richt zich voornamelijk op de zakelijke markt en heeft in Apeldoorn onder andere een goede samenwerking met de gemeente. “We werken veel op nieuwbouwlocaties. Hier brengen wij het bouwterrein in zodanige staat dat er gebouwd kan worden en naderhand verzorgen wij de inrichting. In 2020 hebben we bij een zevental winkelcentra nieuwe bloeiende beplanting aangebracht. Een deel van de bestrating is hierbij vervangen door bomen en kleurrijke beplanting.” Waterhuishouding, beleving en biodiversiteit zijn hierbij drie belangrijke aspecten bij de vergroening van de leefomgeving waar De Eijk Groep zich mee bezighoudt.

Eikenprocessierups
Sinds enige jaren verwijdert Eijkelboom nesten van de welbekende eikenprocessierups. “De rupsen zorgen pas voor overlast nadat ze drie tot vier keer zijn verveld en hun brandharen krijgen. Wij zuigen ze (en de overlast) dan weg. Tevens denken we er over na hoe we de rupsen in een eerder stadium kunnen bestrijden. Preventief spuiten helpt slechts beperkt, met als nadeel dat ook rupsen van andere soorten gedood worden. We lopen als bedrijf voorop als het gaat over nadenken over nieuwe ontwikkelingen. Hoe kan het slimmer, beter voor het milieu en de portemonnee? Onderaan de streep willen we natuurlijk geld overhouden zodat we kunnen blijven investeren. In 2020 hebben we bijvoorbeeld voor het wegzuigen van de rupsen een verreiker met zuigmond aangeschaft, waardoor de rupsenbestrijders niet in direct contact komen met de brandharen, wat de arbeidsomstandigheden ten goede komt.

Duurzaamheid
Deze en vele andere manieren van duurzaamheid zit in de bedrijfsfilosofie gebakken. “Zo’n 90 procent van het personeel woont dicht bij Apeldoorn en we nemen ook zoveel mogelijk klussen dicht bij huis aan, zodat we minder co2 uitstoten. Wat we in Apeldoorn nog meer doen? Totaal terreinonderhoud voor bedrijven, van gladheidsbestrijding tot plantsoenonderhoud en van straatwerk tot aanplant, waarbij “ontzorging van de klant” een belangrijke rol speelt. Daarnaast zetten wij groenstromen hoogwaardig in de markt. We proberen producten zoveel mogelijk een tweede leven te geven, zodat er zo min mogelijk afvalstromen zijn.”

De Eijk Duurzaam Werk
Een onderdeel van de Eijk Groep, De Eijk Duurzaam Werk, richt zich op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het bedrijf wil hen (ook buiten het groeiseizoen) langdurig aan het werk houden. In opdracht van Staatsbosbeheer start het personeel met heide en bosterreinen vrijstellen van ongewenste opslag. “Doordat het kwetsbare gebieden zijn is het veel handwerk. We gaan er nu mee starten en leveren het hopelijk in 2027 op. Het werk is voornamelijk in de wintermaanden, waardoor we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt het hele jaar rond kunnen laten werken.”

De Eijk Groep
Gladsaxe 14
7327 JZ Apeldoorn
T: 055-5415222
I: www.deeijkgroep.nl
E: info@eijkelboom.nl