Stedendriehoek

‘Druk op jongeren vanuit samenleving vergroot vraag naar Jeugdzorg’

Luz Maria Camacho (D66): “Een deel van onze problemen is gedeeltelijk te verklaren door gebrek aan gevoel van verantwoordelijkheid voor elkaar.” (Foto: Rob Voss)

Sunita Biharie (SP): “Onze ‘Dikke ikke-maatschappij’ brengt vanzelf de problemen onder jongeren met zich mee.” (Foto: Rob Voss)

Het staat met voorrang op de agenda van de Politieke Markt Apeldoorn van donderdag 3 september: de Jaarmonitor Sociaal Domein. Vanaf 19.00 uur zal er door de politieke partijen stevig gedebatteerd gaan worden over onder meer de Jeugdzorg en hoeveel geld daarvoor beschikbaar moet worden gesteld. Wat Luz Maria Camacho van D66 betreft mag dat gerust met mate worden uitgegeven, voor Sunita Biharie van de SP kan het daarentegen nooit genoeg zijn: “Je kúnt niet bezuinigen op de zorg in het algemeen en dus ook niet op de Jeugdzorg. Het college heeft de Hoenderloo Groep gesloten als ware het een slecht lopende kledingwinkel, puur op basis van financiële keuzes. Dat kán niet.”

De vraag naar Jeugdzorg neemt nog steeds toe, ook in Apeldoorn, blijkt uit de Jaarmonitor van de voorbije jaren. Daarom is het van het grootste belang dat hier binnen Politiek Apeldoorn zorgvuldig naar gekeken wordt. Dat doet Luz Maria Camacho namens D66 ook. Zij is geboren en getogen in Colombia, waar geen enkele vorm van verzorgingsstaat aanwezig is en merkte de laatste 30+ jaren in Nederland dat hier de verzorgingsstaat misschien wel te ruim wordt bemeten.

“Om te beginnen: onze partij wil in Apeldoorn de beste ondersteuning die betaalbaar en toekomstbestendig is. Samen zijn we verantwoordelijk voor het welzijn van mensen die zichzelf niet kunnen redden. Maar: niet alle zorgtaken zijn een verantwoordelijkheid van de gemeente. En dat geldt wat mij betreft zeker ook voor de Jeugdzorg. Naar mijn mening wordt in Apeldoorn een jongere vaak te snel een probleem ‘aangepraat’, terwijl veel van die problemen ook anders kunnen worden opgelost dan meteen professionele hulp inschakelen. Ja, meer geld vanuit de overheid is nuttig en nodig, maar kritisch naar de samenleving kijken is ook belangrijk.” Meer geld in de zorg kan helpen, maar dit is niet de enige oplossing, stelt Camacho. “De overheid moet duidelijk maken waar de grenzen van de Jeugdzorg liggen. De vraag naar zorg is groot en de marktwerking is doorgeschoten. Het huidige zorgstelsel is daardoor gevoelig voor ‘prikkels’ en heeft bijgedragen aan een verdienmodel.”

Een deel van de oplossing van de financiële tekorten in de zorg ligt bij een kritische blik naar onszelf, vindt het raadslid van D66. “Wij moeten ons meer richten op de opvoeding van onze kinderen en de wens van een maakbare samenleving opgeven. Scholen en ook ouders dienen de eisen die aan kinderen worden gesteld en die vaak te hoog zijn, bij te stellen en de maatschappij moet meer moreel kompas gaan tonen. Ik pleit vooral voor een verandering van visie hoe wij nu naar de zorg kijken. Het systeem dat wij tot nu hanteren, neigt naar overbescherming. Wij grijpen te snel in door de wijze waarop wij naar het individu kijken. Nu betekent ‘normaal zijn’ afwezigheid van problemen en kwellingen. De manier hoe wij tegen beperkingen aankijken, maakt de zorg onbetaalbaar. Wij kijken naar wat mensen níet kunnen en dat draagt bij aan etiketteren. Als wij kijken naar wat mensen wél kunnen, uitgaan van hun kracht in plaats van de beperkingen, ontdekken wij dat ieder mens uniek is.”

Camacho acht het daarom wenselijk om naar de dilemma’s in de Jeugdzorg te kijken. “Ik vind dat het de taak van onze samenleving is om te kijken of de klachten die onze jongeren tonen, gedeeltelijk niet het product van onze moderne samenleving zijn, want wij behandelen meestal alleen het symptoom maar niet de omgevingsfactoren. Een deel van onze problemen is gedeeltelijk te verklaren door gebrek aan gevoel van verantwoordelijkheid voor elkaar. Wij allen hebben de sleutel voor een genormaliseerde samenleving in handen. Dan kan de zorg beter en ook betaalbaar blijven.”

Gebrek aan sociale cohesie

Dat een deel van de problemen onder jongeren te wijten is aan een gebrek aan sociale cohesie, daar is Sunita Biharie, fractievoorzitter van de SP in Apeldoorn, zeker van. “En daar is de politiek schuld aan, dus ook D66. Mevrouw Camacho is van mening dat er onder jongeren problemen kunnen optreden, doordat ouders en scholen te veel van de kinderen eisen, maar dat vind ik geen eerlijk beeld. Door de vele bezuinigingen zijn ouders immers vaak genoodzaakt allebei te werken, waardoor de aandacht voor het kind in de thuissituatie vaak automatisch minder wordt. En scholen moeten ook alle zeilen bijzetten om zich goed draaiende te houden. Er is thuis en op school eenvoudigweg nauwelijks ruimte voor een optimale begeleiding van de jongeren en dus is het goed dat er zorgprofessionals zijn die – indien nodig – met de jongeren aan de slag gaan. Onze ‘Dikke ikke-maatschappij’ brengt vanzelf die problemen met zich mee.”

Want, zo zegt Biharie: “De opgroeiende jeugd van tegenwoordig heeft het niet per se beter dan haar ouders, zoals dat bij vorige generaties meestal wél het geval was. Jongeren komen momenteel veel moeilijker aan een koopwoning of een geschikte baan dan vroeger. En dat zorgt voor heel veel stress. Ook dat is een belangrijke oorzaak voor de toenemende vraag in de Jeugdzorg.”

Daarnaast is Biharie van mening dat politici niet op de stoel van hulpverleners moeten gaan zitten. “Want dan gaat het meestal over geld – er is door de raad hier ook al 10 miljoen euro bezuinigd – en niet over wat een individu aan zorg nodig heeft. De decentralisatie van de zorg van enkele jaren geleden heeft de Jeugdzorg ook geen goed gedaan. Daardoor is er marktwerking binnen de zorg ontstaan en is elke gemeente ‘in eilandjes gaan denken’. De grote, landelijke lijnen zijn losgelaten en bijvoorbeeld de Gemeente Apeldoorn bekommert zich nu uitsluitend om de jongeren binnen Apeldoorn. Postcodezorg dus. Tijdens de Politieke Markt Apeldoorn is ook al uitgebreid gesproken over strategisch partnerschap, dus zorgverlening door slechts een handjevol instanties. Ook daar zijn we met de SP fel op tegen. In onze optiek moet iedere zorgvrager, dus ook een jongere, kunnen kiezen voor de hulpverlener die hij of zij verkiest. Aan de zorgbehoefte kun je simpelweg geen prijskaartje hangen. Stop met het slopen van de zorg!”

Invloed inwoners

De inwoners van de gemeente Apeldoorn kiezen om de vier jaar welke raadsleden hen mogen vertegenwoordigen.

Als inwoner, groep inwoners, vereniging of bedrijf kunt u invloed uitoefenen op het beleid van de gemeenteraad. U kunt zelf een onderwerp onder de aandacht brengen of reageren op een onderwerp dat al op de agenda staat.

Zo kunt u bijvoorbeeld:

  • Een brief aan de gemeenteraad of aan een raadslid schrijven
  • Inspreken bij actuele onderwerpen tijdens de Politieke Markt op donderdag
  • Een e-petitie starten

Meer informatie: www.apeldoorn.nl/gemeenteraad_apeldoorn

Contact met de gemeenteraad

Heeft u een vraag, neemt u dan contact op met de raadsgriffie, via telefoonnummer 14 055 of via e-mail: politiekemarkt@apeldoorn.nl.

Blijf op de hoogte

Blijf dagelijks op de hoogte van alles waar de gemeenteraad zich mee bezighoudt via Facebook en Twitter.