Stedendriehoek

Drie keer drukken voor langer groen

Sinds afgelopen donderdag hebben voetgangers meer tijd om de Koninginnelaan in Apeldoorn, ter hoogte van de Gemzenstraat, over te steken.  Met drie drukken op de knop blijft het voetgangerslicht langer op groen staan.

Ook zijn er aan de Gemzenstraat oneffenheden aan de stoep weggewerkt. Daarnaast is de afgang naar de rijbaan minder stijl gemaakt, zodat het voor voetgangers met rollators en rolstoelen makkelijker is de stoep af en op te komen.

De aanleiding voor deze aanpassingen waren verschillende signalen van mensen die vlakbij dit kruispunt wonen. Zij gaven aan dat er voor ouderen te weinig groentijd was om veilig over te steken naar het winkelcentrum.

In het najaar van 2022 vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats aan het deel van de Koninginnelaan tussen de Langeweg en de Edisonlaan. Tegelijkertijd is er een verdere verbetering van de oversteekplaats gepland. De voorbereidingen daarvoor starten dit jaar.