Stedendriehoek

Dorpshart Loenen op de schop

Al enkele jaren bestaat de wens om het dorpshart van Loenen een opknapbeurt te geven. Hierover zijn diverse gesprekken gevoerd tussen de gemeente Apeldoorn, de omwonenden en Loenen Zonnedorp. De plannen konden tot nog toe om diverse redenen geen doorgang vinden, maar er gaat nu toch een herinrichting plaatsvinden.

Het dorpshart wordt een plein met een parkachtig karakter. Vanaf de Brink komt er een doorkijk over het plein. Het plein wordt uitgevoerd met gras en klinkers. Bij de Hoofdweg komt een verkeersdrempel om het verkeer af te remmen. Het haaks parkeren vervalt en het bestaande bankje krijgt een nieuwe plek in het ontwerp. Er komt voorts een klein monument, dat verwijst naar het cachot dat vroeger bij de voormalige veldwachterswoning stond.

Bezoekers van de informatieavond eind juni gaven aan dat zij graag meer groen of bomen in het plan terug willen zien. De ontwerper kijkt of deze wens in het plan uitgevoerd kan worden.