Stedendriehoek

Diversity Skills: Talenten ontwikkelen en nieuwe ontmoetingen aangaan

Diversity Skills is een project van stichting New Rootz, waarbij jonge statushouders en jongeren met een migratieachtergrond zich inzetten voor de maatschappij. Tegelijkertijd krijgen zij de kans om hun talenten en toekomstkansen te versterken.

Leerlingen van de ISK Onze wereld in Apeldoorn zijn pas kort in Nederland. Zij komen uit verschillende landen, zoals Syrië, Eritrea en Somalië. Van 5 tot en met 9 juli volgen deze jongeren in het kader van Diversity Skills verschillende workshops en trainingen, onder andere bij Gigant. De resultaten worden op 9 juli gepresenteerd in de theaterzaal van Gigant.

Ruim negentig leerlingen zetten zich in voor kwetsbare ouderen, maken cultuur en media over maatschappelijke thema’s, of zetten zich actief in voor natuur & milieu. Doordat ze in het project praktisch aan de slag gaan met talenten en ze al snel betrokken worden bij de Apeldoornse samenleving, hebben zij meer kansen om een goede toekomst op te bouwen. Jongeren krijgen een jongerencoach en een skills-programma waarin ze workshops en trainingen volgen en hun wensen voor de toekomst verkennen. Bij Gigant gaan jongeren een culturele presentatie maken en maken ze films over maatschappelijke thema’s. Ze organiseren activiteiten zoals een bingo of cultuurquiz voor ouderen en nemen ouderen mee naar Paleis Het Loo om daar portretten van de ouderen te maken en ze een dagje geluk te bezorgen. De werkgroep natuur & milieu steekt de handen uit de mouwen bij de Stadsakkers en gaat in samenwerking met het IVN aan de slag met het thema natuur en duurzaamheid.

Maatschappelijke diensttijd

Diversity Skills wordt mogelijk gemaakt door De maatschappelijke Diensttijd. Dit is een initiatief van de ministeries van VWS, OC&W en SZW. Jongeren zetten zich in voor de samenleving, krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen en gaan nieuwe ontmoetingen aan. Bij de maatschappelijke diensttijd wordt sterk ingezet op het aansluiten bij de belevingswereld van jongeren, de begeleidingsstijl, talentontwikkeling en kansengelijkheid voor jongeren. Het biedt jongeren een kans om zowel onder schooltijd als buiten schooltijd nieuwe dingen te leren en ervaringen op te doen in de praktijk.