Stedendriehoek

Dit jaar geen verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk in Apeldoorn

APELDOORN – Begin februari heeft de gemeenteraad de raadswerkgroep Nieuw oud en nieuw ingesteld met het doel om: het College te begeleiden bij de voorbereiding van het raadsbesluit dat een verbod tot het afsteken van consumentenvuurwerk vanaf de jaarwisseling 2020-2021 zal inhouden; in samenspraak met de Apeldoornse samenleving te zoeken naar alternatieven voor het oud en nieuw feest.

Het zoeken naar alternatieven zou onder andere gebeuren middels een mini-conferentie. Vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus kan deze conferentie niet plaatsvinden. Het raadspresidium heeft daarom besloten om dit jaar geen vervolg te geven aan activiteiten van de raadswerkgroep die gericht zijn op het zoeken naar alternatieven voor het oud en nieuw feest. Dit betekent ook dat de gemeenteraad dit jaar geen besluit zal nemen over de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) om het afsteken van consumentenvuurwerk in Apeldoorn te verbieden.

Achtergrond

Op 17 oktober 2019 is de motie ‘Afsteekverbod vuurwerk’ door de gemeenteraad aangenomen. In deze motie vraagt de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders voorbereidingen te treffen voor een te nemen raadsbesluit waarmee vanaf de jaarwisseling 2020-2021 een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk van kracht wordt. In februari 2020 is daarom een raadswerkgroep samengesteld, bestaande uit negen fracties, namelijk het CDA, Partij voor de Dieren, GroenLinks, ChristenUnie, VVD, 50Plus, Lokaal Apeldoorn en de SGP. De raadswerkgroep heeft zijn werkzaamheden nu stil gelegd en zal zo mogelijk in 2021 weer actief gaan worden.