Stedendriehoek

‘Digitaal als het kan, persoonlijk als het moet’

Eind 2016 is de iVisie van gemeente Apeldoorn vastgesteld door de gemeenteraad. Het document heeft naar de mening van het college een grote bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van de informatievoorziening en ICT van de gemeente Apeldoorn.

De afgelopen jaren is de iVisie vertaald in plannen die stapsgewijs zijn uitgevoerd. Niet alleen had de iVisie betrekking op een periode van vier jaar, ook zijn er inmiddels nieuwe ontwikkelingen in de gemeente, landelijk en in de ICT-markt, die maken dat de visie actualisatie behoeft. Daarom heeft het college in januari dit jaar opdracht gegeven de iVisie te vernieuwen. Hierbij wordt medewerking verleend door inwoners en de eerder dit jaar in het leven geroepen jongerenraad.

Gemeenteraad en jongerenraad actief aan de slag met actualisering iVisie

Tim Masselink heeft met de jongerenraad uitvoerig gesproken over actualisering van de iVisie. Hij ziet duidelijk vooruitgang ten opzichte van eind 2016, toen de iVisie door de gemeenteraad was vastgesteld, maar stipt nadrukkelijk ook wel enkele verbeterpuntjes aan.

“Natuurlijk kun je 2021 al niet vergelijken met 2016. Zeker in de ICT en digitalisering van de maatschappij zijn in die vijf jaar enorme stappen gezet. Die ontwikkeling gaat zo snel en het is de taak van de gemeente Apeldoorn om daarin mee te gaan. En dat lukt over het algemeen prima, moet ik constateren.” De jongerenraad is feitelijk bij uitstek hét ideale medium om de gemeente hierin bij de hand te nemen, want juist de generatie van Masselink – hij is 18 jaar – is met de digitale wereld opgegroeid en vertrouwd geraakt.

Tim knikt: “Ook daarom is het zo fijn om tijdens het gesprek over iVisie de ervaringsverhalen van anderen aan te horen. Voorbeelden hiervan komen uit meldingen rond de fysieke leefomgeving. Toen ik zelf een kapotte lantaarnpaal digitaal wilde melden op de gemeentesite, ging dat meteen goed, een ander kwam er ‘met zijn defecte verkeerslicht’ niet goed door. Maar waar het ook nog weleens misgaat, is de weergave van de gemeentesite op de verschillende apparaten: op een pc en laptop blijkt de inhoud van de website bijvoorbeeld veel beter toegankelijk dan de mobiele versie op de gsm; daar vallen soms hele stukken tekst buiten het kader. Soms ook moet je wel erg veel swipen op je telefoon om de content te kunnen lezen. Dat zijn zo enkele praktische problemen. De bereikbaarheid van de gemeentelijke website vergroten heeft wat mij betreft dan ook de allerhoogste prioriteit.”

Masselink ziet de digitale ontwikkelingen juichend tegemoet, maar vindt niet dat álles via de computer moet worden opgelost. “De binding met het Stadhuis moet wel blijven onder de inwoners. Het aanvragen van een paspoort, identiteitskaart of VOG-verklaring gewoon bij het fysieke loket houden. Ik had zelf onlangs een Verklaring Omtrent Gedrag nodig, bij mijn aanmelding voor de kieslijst van de VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen, en dat liep digitaal helemaal spaak.”

Maar bijvoorbeeld even chatten met een gemeentefunctionaris op de website, Tim is voor. “Ik zie al wel dat via andere sociale media, zoals Twitter, regelmatig wat door de gemeente wordt gedeeld. Even een actueel fotootje met een korte tekst, prima.” De jongerenraad voelt overigens ook veel voor digitale informatiezuilen in de binnenstad, zegt Masselink. “In Den Haag zie je die al. Daarop wordt continu lokaal nieuws geprojecteerd en je zou in Apeldoorn bijvoorbeeld ook attracties als Apenheul erop kunnen promoten.”

Foto Rob Voss – www.robvoss.nl

Alinda Fredriks, raadslid voor het CDA, beschouwt de iVisie als een belangrijk onderwerp voor de gemeente Apeldoorn en was blij met het constructieve, inhoudelijk goede overleg tijdens de Politieke Markt van vorige week. “We zijn allen enthousiast over de ingeslagen weg met iVisie en tijdens de consultatievragen is gesproken over essentiële zaken als ethiek en privacy bij de verzameling van data. De informatiebeveiliging moet te allen tijde goed op orde zijn.”

Het goed borgen van de privacygegevens is ‘key’ in het iVisie-verhaal. Verder constateert het CDA-raadslid dat er vanaf de introductie van iVisie in Apeldoorn in 2016 al belangrijke stappen zijn gezet. “De ICT van toen verouderde ook snel, tegenwoordig kunnen we niet meer zonder de digitalisering. We kunnen een voorbeeld nemen aan Rotterdam, waar het beeldbellen tussen gemeentefunctionarissen en inwoners al steeds meer voet aan de grond heeft gekregen. Daar moeten wij ook meer oog voor hebben. Een collega-raadslid van mij vertelde tijdens de consultatie bijvoorbeeld dat ze steeds met haar moeder meeging voor gesprekken over de Wmo. Hoe handig is het als die gesprekken ook digitaal gevoerd kunnen worden, waarbij alle betrokken partijen het scherm delen?”

Fredriks haast zich overigens te zeggen dat er in Apeldoorn al heel veel digitaal wordt opgelost, maar dat deze mogelijkheden nog lang niet bij iedereen bekend zijn. “Er wordt op het moment hard gewerkt aan de gemeentelijke website, omdat we ons allemaal realiseren dat deze hier en daar nog niet optimaal functioneert inzake persoonlijke dienstverlening. Dit is het belangrijkste kernpunt in onze iVisie. Maar hoe optimaal je de site ook maakt, er zullen altijd mensen zijn die moeite blijven houden met de digitale snelweg. Daarom heeft onze iVisie ook als motto: ‘digitaal als het kan, persoonlijk als het moet’. Beeldbellen en andere digitale dienstverlening is prachtig, maar we moeten als gemeente ook gewoon gastvrij blijven op het Stadhuis.”

Ze begon ermee en eindigt er ook mee: informatiebeveiliging. “Wanneer inwoners hun persoonlijke gegevens invoeren op onze website, mogen deze gegevens nooit door een datalek op straat komen te liggen. Externe partijen met veel expertise op dit gebied zullen hierover moeten waken. We zijn een mooi traject ingegaan met diverse partijen om de iVisie een nieuw gezicht te geven en willen nog dit jaar, in december, een goed voorstel kunnen neerleggen.”

Apeldoorn, 23–4-2021, jongerenraad Apeldoorn

Lennaert Vlasblom is ‘pas’ 15 jaar, maar heeft al duidelijke politieke ambities. Wellicht zien we hem dan ook terug bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2026, want die van volgend jaar komen – gezien zijn jeugdige leeftijd – te vroeg. Met veel enthousiasme is hij eerder dit jaar in de jongerenraad gestapt en buigt hij zich over de voorliggende onderwerpen. Zoals in dit geval de iVisie van de gemeente Apeldoorn.

Tot zijn grote vreugde ziet hij dat de digitale (lokale) overheid flinke stappen heeft gemaakt de afgelopen vijf jaar. “We komen snel dichterbij iets wat goed werkt”, begint hij zijn betoog. “Sterker, ik ben ervan overtuigd dat we in Apeldoorn qua digitaal systeem al tot de top van Nederland behoren. Dat merkte ik tijdens het testen van het systeem. Bijvoorbeeld de meldingen voor de buitenlijn gingen vlot. Al kunnen sommige links nog wel iets specifieker. Voorbeeldje? Ik wilde een schuin staande lantaarnpaal melden, en zocht op categorie. Maar de categorie ‘kapot’ dekte niet de lading. Immers, hij stond scheef maar was wel intact. Dan toch maar ‘verlichting’ aangeklikt… En toen ik de straatnaam voor een melding wilde intypen, kwam ik niet verder dan de eerste letter ‘s’. Vervolgens moest ik heel lang scrollen naar de juiste straatnaam, want we hebben er hier wel ‘een paar’ met een ‘s’.”

Met de actualisering van de iVisie wil de gemeente Apeldoorn toegankelijker en beter bereikbaar worden voor de inwoners. Vlasblom is van mening dat het hiermee absoluut de goede kant opgaat, maar plaatst niettemin enkele belangrijke kanttekeningen: “In mijn directe omgeving hoorde ik wel klachten dat meldingen rond bijvoorbeeld de Wmo en jeugdzorg niet goed konden worden verwerkt, dus de bereikbaarheid is nog niet optimaal.” Positief gestemd is Vlasblom zeker over de gemeentelijke informatievoorziening op sociale media. “Ik volg de gemeente al een dik jaar op de voet op Instagram en er worden regelmatig leuke berichten gepost: over openingen van bedrijven, over de Canadian Walk, heel informatief allemaal.”

Tenslotte kijkt Lennaert ernaar uit om zijn stem te laten gelden rond de digitale informatiezuilen in de binnenstad. “Die opdracht heeft de jongerenraad specifiek meegekregen. Ik vind het ook goed dat die er gaan komen. Eigenlijk moet dat in een grote stad als Apeldoorn ook wel. Als de iVisie ook gaat over digitale dienstverlening door de overheid, mogen dergelijke zuilen feitelijk niet ontbreken. Al het laatste nieuws uit Apeldoorn en vanuit het Stadhuis meteen hapklaar aangeboden…”

 

Mail met de raad over maatschappelijke ontwikkeling in Apeldoorn

De raadswerkgroep Maatschappelijke Ontwikkeling wil graag van Apeldoorners horen hoe zij denken over welzijn en maatschappelijke ontwikkeling in Apeldoorn.

U kunt bij de raadswerkgroep terecht met uw verhaal en/of uw ideeën over bijvoorbeeld jeugdhulp, onderwijs, schuldhulpverlening, mantelzorg, gezondheid en werkgelegenheid. Kortom: alle zaken die gaan over uw welzijn. Uw verhaal wordt vertrouwelijk behandeld. De raadswerkgroep wil deze informatie hebben omdat de gemeenteraad binnenkort een besluit moet nemen over de ‘Kadernota Maatschappelijke Ontwikkeling’.
U kunt de werkgroep een mail sturen: welzijn@apeldoorn.nl. U kunt ook een brief sturen naar: Gemeenteraad – Raadswerkgroep Maatschappelijke Ontwikkeling – Postbus 9033 – 7300 ES Apeldoorn. Meer weten over de raadswerkgroep? Kijk op www.apeldoorn.nl/welzijn