Stedendriehoek

Delen versterkt gevoel van verbondenheid

Vorige maand startte Vakantiegeld Samen Delen Apeldoorn. Het is een actie van verbondenheid vanuit de kerken in de gemeente Apeldoorn, tussen mensen ‘die hebben’ en ‘die niet hebben’.

De kerken organiseren deze actie omdat ze geloven dat het iedereen verrijkt als mensen meer met elkaar delen. Delen versterkt een gevoel van verbondenheid met elkaar. Iedereen kan meedoen. Je hoeft geen lid van een kerk te zijn om te geven of te ontvangen. Er zijn al ruim 1100 aanvragen ingediend om een bijdrage te ontvangen. En er is ook al 60.000 euro ontvangen aan giften, nog voordat mensen het vakantiegeld daadwerkelijk ontvangen. Dat geeft vertrouwen voor de actie dit jaar.

Tot en met 31 mei kunnen mensen een aanvraag doen om een bijdrage te ontvangen. De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage: u woont in de stad Apeldoorn, in Beekbergen, Beemte Broekland, Hoog Soeren, Lieren, Loenen, Oosterhuizen, Ugchelen of Wenum-Wiesel en voert een zelfstandig huishouden. Uw netto inkomen is een jaar of langer onder het normbedrag per maand: voor gehuwden/samenwonenden is dat €1.916,57 en voor een alleenstaande/alleenstaande ouder is dat €1.354,47. Een bijdrage kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL 69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn (PKN) o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Alle informatie vindt men op www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl