Stedendriehoek

Definitief ontwerp renovatie stadhuis gereed

APELDOORN – Nadat voor de zomer het voorlopig ontwerp voor de renovatie van het stadhuis is gepresenteerd, heeft het college nu ingestemd met het definitief ontwerp. De architecten Hans Ruijssenaars en Ellen Schild hebben samen met de installatieadviseur een goede uitwerking gemaakt van de opdracht en ambities. De benodigde investering past binnen het door de raad gestelde budget. Het college zal wat betreft de luifel het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit volgen, die zich later deze maand hierover buigt.

Het definitief ontwerp laat een goed overzicht zien van alle etages binnen het Huis van de Stad. Interieurarchitect Ellen Schild heeft een nieuwe vide gecreëerd die alle publieke lagen met elkaar verbindt. Het souterrain, de publieksbalies en de nieuwe publieke ruimte op de eerste verdieping zijn in 3D-beelden uitgewerkt door studio Groen+Schild. In het Huis van de Stad zal bij binnenkomst geen receptiebalie meer aanwezig zijn. Gastvrouwen en -heren staan klaar voor ontvangst en doorverwijzing naar het juiste loket. Op de begane grond komt het nieuwe marktcafé waar bezoekers terecht kunnen voor een kop koffie of lunch.

Voorgevel

Architect Hans Ruijssenaars heeft een ontwerp gemaakt voor de nieuwe entree aan het Marktplein met een markante luifel. Op donderdag 21 september wordt het ontwerp van de entree aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) gepresenteerd. Tijdens deze openbare vergadering zal een eerste gedachtenwisseling over het ontwerp met de voltallige commissie plaatsvinden.

Verantwoordelijk wethouder Johan Kruithof: “De luifel heeft kunnen rekenen op veel aandacht. Door de commotie blijkt maar weer dat er veel betrokkenheid is en dat is goed. Over smaak kun je enorm van mening verschillen en daarom hebben wij als college een commissie die ons hierover adviseert, de CRK. Wij hebben besloten dat het advies van de CRK over het ontwerp leidend is.”

Planning

Het vastgestelde definitief ontwerp is een belangrijke mijlpaal in het proces. Met dit pakket van tekeningen en technische omschrijvingen kan de volgende fase van het project worden gestart: de aanbesteding van uitvoerende partijen. Naar verwachting kan in de zomer van 2018 gestart worden met de verbouwing.